E-læringsteam

E-læringsteamet i VID er en støttefunksjon med ekspertise i skjæringspunktet mellom pedagogikk og IKT. Teamet tilbyr ansatte støtte innen pedagogisk bruk av digitale verktøy, inkludert læringsplattformen Canvas. Medlemmene i teamet hører organisatorisk til Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP).

Teamet kan i noen tilfeller hjelpe med større medieproduksjoner, og bidra inn i prosjekter med e-læringselementer. Ta kontakt via e-laering@vid.no.

Hånd som tegner et organisasjonskart med rød penn

  • Komitémedlemmer