Enkeltemne

Barn og familier i flerkulturelle kontekster

Emnet fokuserer på ulike kulturelle og religiøse perspektiver på barn og familie.

Søk opptak

Perspektivet inkluderer både ulike kjønnsroller og foreldreroller, samt relasjoner mellom barn under myndighetsalder og deres foreldre i ulike kulturer og religioner. Det legges særlig vekt på spørsmål knyttet til muslimske barn og familier fra ulike bakgrunner, ettersom det er et betydelig antall familier med muslimsk bakgrunn i Norge.

Emnet fokuserer videre på endringsprosesser som følger av migrasjon, særlig når migrasjonsprosessen har ført til at familien befinner seg i en minoritetssituasjon. Spørsmål om hvordan ulike verdier og skikker forhandles innen familien og i relasjon til majoritetssamfunnet er av særlig interesse.

Undervisning

Kurset består av 5 samlinger á 3 timer ettermiddag/kveld, vår 2017.

Foreleser

Gerd Marie Ådna, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole og Hildegunn Fandrem, professor ved Universitet i Stavanger.

Arbeidsform og eksamen

Undervisning tilbys ved minst 8 påmeldte studenter. Ved 4–7 studenter kan en veiledet kollokviegruppe tilbys (10 timer).

Studentene skriver et essay (arbeidskrav) på 2000 ord. Essayet skal skrives over et tema oppgitt av faglærer og ha fokus på emnets kunnskapsmål. Det vurderes med bestått/ ikke bestått og må være godkjent av faglærer før eksamen.

Emnet avsluttes med en tre dagers hjemmeeksamen.

Emnebeskrivelse

Last ned emnebeskrivelse

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

3. januar 2017

Studiested

Stavanger

Type enkeltemne

Kveldskurs

Pris

Kr 10030. Prisen består av semesteravgift kr 460, kopiavgift kr 200, studieavgift kr 9370.

Dette enkeltemne tilhører

Master i interkulturelt arbeid

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Sissel Gjøvikli

Har du spørsmål?

Sissel Gjøvikli
Stavanger
+4751516233
sissel.gjovikli@vid.no

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post