Enkeltemne

Barn og familier i flerkulturelle kontekster

Emnet fokuserer på ulike kulturelle og religiøse perspektiver på barn og familie.

Perspektivet inkluderer både ulike kjønnsroller og foreldreroller, samt relasjoner mellom barn under myndighetsalder og deres foreldre i ulike kulturer og religioner. Det legges særlig vekt på spørsmål knyttet til muslimske barn og familier fra ulike bakgrunner, ettersom det er et betydelig antall familier med muslimsk bakgrunn i Norge.

Emnet fokuserer videre på endringsprosesser som følger av migrasjon, særlig når migrasjonsprosessen har ført til at familien befinner seg i en minoritetssituasjon. Spørsmål om hvordan ulike verdier og skikker forhandles innen familien og i relasjon til majoritetssamfunnet er av særlig interesse

Undervisning

Kurset består av fem samlinger á tre timer kl. 17.00-20.00, vår 2018:

    1. januar 2018
    1. januar 2018
    1. februar 2018
    1. februar 2018
    1. mars 2018

Sted for samlingene er Misjonsmarka 12, Stavanger.

Foreleser

Gerd Marie Ådna, førsteamanuensis ved VID og Hildegunn Fandrem, professor ved Universitetet i Stavanger.

Arbeidsform og eksamen

mnet inneholder en kombinasjon av forelesninger via internett og samlinger på VID vitenskapelige høgskole. Studentene utfører alle arbeidskrav, deltar i faglig diskusjonsforum og leverer inn eksamen via inspera (digital eksamen). Normalt vil det bli gitt tilbud om tre samlinger á tre timer knyttet til emnet, men disse er ikke obligatoriske for å ta eksamen i emnet.

Arbeidskrav

Studentene skal skrive et essay på 2000 ord (+/- 10%) som må være godkjent av faglærer før eksamen. Essayet skal skrives over et tema oppgitt av faglærer og ha fokus på emnets kunnskapsmål. Essayet vurderes med karakterene bestått/ikke bestått.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen i mai/juni som fokuserer på emnets ferdighetsmål.

Emnebeskrivelse

Last ned emnebeskrivelse

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

1. desember 2017

Oppstart

17. januar 2018

Studiested

Stavanger

Type enkeltemne

kveldskurs

Pris

Kr 10030. Prisen består av semesteravgift kr 460, kopiavgift kr 200, kontingent til studentrådet kr 70 og studieavgift kr 9300.

Dette enkeltemne tilhører

Master i interkulturelt arbeid

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Sissel Gjøvikli

Har du spørsmål?

Sissel Gjøvikli
Stavanger
+4751516233
sissel.gjovikli@vid.no