Enkeltemne

Boligsosialt arbeid i partnerskap

Emnet gir kunnskap om bolig og bomiljøs betydninger for velferd for den enkelte og i samfunnet som helhet. Det vektlegges strategier for å identifisere og mobilisere beboernes og lokalsamfunnets ressurser.

Søk opptak

Emnet gir en fordypning i sosialt arbeids samfunnsmandat og politiske virkefelt. Hvordan sammenhenger mellom samfunnsstrukturer og individuelle problemer kan oppdages, analyseres og ageres på utforskes i kurset.

Emnet gir grunnlag for å forstå marginaliserings- og utstøtingsprosesser, og for å synliggjøre muligheter for integrering og forebyggende arbeid i bomiljø.

Emnet gjennomføres i samarbeid mellom Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole og Husbanken.

Innholdet i emnet er:

Samlingsuker

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

15. august 2017

Studiested

Oslo

Type enkeltemne

Samlingsbasert

Pris

Kr 4460. Dette inkluderer semesteravgiften på kr 460. Praksisveiledere og samarbeidspartnere kan få disse enkeltemnene til halv pris.

Dette enkeltemne tilhører

Master i sosialt arbeid

Opptakskrav

For opptak til enkeltemne: Fullført treårig bachelorutdanning.

For å eventuelt starte på masterutdanningen i sosialt arbeid er det følgende opptakskrav:

Fullført treårig sosialfaglig bachelorutdanning (sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller velferdsviter), eller tilsvarende internasjonal utdannelse. Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunnsvitenskapelig cand.mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse.

Anne Marthe Johnsrud

Har du spørsmål?

Anne Marthe Johnsrud
Oslo
+4722451942
annemarthe.johnsrud@vid.no

Inger Oterholm

Har du spørsmål?

Inger Oterholm
Oslo
+4722451966
inger.oterholm@vid.no

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post