Enkeltemne

Forskningssirkler

Emnet skal styrke studentenes mulighet til å utvikle og forbedre det sosialfaglige arbeidet i en konkret praksis. Emnet gir innsikt i hvordan analysere, vurdere og utvikle tjenestetilbudet.

Søk opptak

I en forskningssirkel samarbeider praktikere og forskere / ansatte ved Høgskolen om utvikling av kunnskap og utvikling av praksis og utdanning. Forskningssirkler retter seg mot praktikere og et praksisfelt som har et ønske om å søke kunnskap eller forske på et bestemt tema. Deltakerne søker kunnskap om et relevant tema for deres arbeid innenfor et sosialfaglig område. Det legges vekt på hvordan god kvalitet i tjenesten kan sikres, og hvordan ny kunnskap kan implementeres.

Innhold

Emnebeskrivelse

Gå til studiehåndboken for emnebeskrivelsen av forskningssirkler.

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

23. januar 2017

Studiested

Oslo

Pris

Kr 1500. Består av studieavgift på kr 1040 og semesteravgift på 460 kr.

Dette enkeltemne tilhører

Master i sosialt arbeid

Opptakskrav

Deltakelse i Forskningssirkel og fullført 3-årig bachelorutdanning.

Emnet kan innpasses i master i sosialt arbeid.

For å eventuelt starte på masterutdanningen i sosialt arbeid er det følgende opptakskrav: Fullført treårig sosialfaglig bachelorutdanning (sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller velferdsviter), eller tilsvarende internasjonal utdannelse. Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunnsvitenskapelig cand.mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse.

Anne Marthe Johnsrud

Har du spørsmål?

Anne Marthe Johnsrud
Oslo
+4722451942
annemarthe.johnsrud@vid.no

Inger Oterholm

Har du spørsmål?

Inger Oterholm
Oslo
+4722451966
inger.oterholm@vid.no

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post