Forskningssirkler

Emnet skal styrke studentenes mulighet til å utvikle og forbedre det sosialfaglige arbeidet i en konkret praksis. Emnet gir innsikt i hvordan analysere, vurdere og utvikle tjenestetilbudet.

I en forskningssirkel samarbeider praktikere og forskere / ansatte ved Høgskolen om utvikling av kunnskap og utvikling av praksis og utdanning. Forskningssirkler retter seg mot praktikere og et praksisfelt som har et ønske om å søke kunnskap eller forske på et bestemt tema. Deltakerne søker kunnskap om et relevant tema for deres arbeid innenfor et sosialfaglig område. Det legges vekt på hvordan god kvalitet i tjenesten kan sikres, og hvordan ny kunnskap kan implementeres.

Innhold

  • Formulering av problemstilling om tema
  • Tematisk fordypning om det aktuelle temaet
  • Utvikling av en kunnskapsstatus
  • Arbeid med utvikling av ny kunnskap og kritisk analyse av denne
  • Oppsummering av ny kunnskap vedrørende problemområdet, drøfting av implementering og behov for tjenesteutvikling

Emnebeskrivelse

Gå til studiehåndboken for emnebeskrivelsen av forskningssirkler.

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

23. januar 2017

Studiested

Oslo

Pris

Kr 1500. Består av studieavgift på kr 1040 og semesteravgift på 460 kr.

Dette enkeltemne tilhører

Master i Sosialt arbeid

Vårt studietilbud

Vi tilbyr studier innenfor bachelor, master, videreutdanning, ph.d. og årsstudium. Gå til oversikten over våre studier

Opptakskrav

Deltakelse i Forskningssirkel og fullført 3-årig bachelorutdanning.

Emnet kan innpasses i master i sosialt arbeid.

For å eventuelt starte på masterutdanningen i sosialt arbeid er det følgende opptakskrav: Fullført treårig sosialfaglig bachelorutdanning (sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller velferdsviter), eller tilsvarende internasjonal utdannelse. Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunnsvitenskapelig cand.mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse.

Kontaktinformasjon

Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Gå til toppen