Enkeltemne

Interkulturell kompetanse

I dette emnet blir sentrale begrep og prinsipper innen fagfeltet interkulturell kommunikasjon presentert og diskutert. Emnet henter sine teoretiske verktøy fra en tverrfaglig tradisjon hvor sentrale emner er: Hermeneutikk, lingvistikk, semiotikk, sosialantropologi og sosialpsykologi.

Søk opptak

Emnet relaterer begrepet interkulturell kompetanse til fagområdene undervisning, ledelse, migrasjon, misjon, utviklingsstudier, helse, konflikthåndtering, og internasjonal forretningsvirksomhet. Målet med emnet er å øke studentenes interkulturelle kompetanse. Det skjer både gjennom fordypning i teori som beskriver hvordan vi forstår og skaper mening, og gjennom analyser av kulturbegrepet.

Begge disse perspektivene forsøkes samlet i gjennomgang av praktiske problemstillinger knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser. Emnet har den filosofiske hermeneutikken som teoretisk grunnmur i sin tilnærming til interkulturell kommunikasjon, men vektlegger også mer pragmatiske tilnærminger som praksisteori og analyse av makt, stereotypier og fordommer.

Undervisning

Kurset er nettbasert og består av ti nettleksjoner. I tillegg gis det tilbud om tre samlinger på kveldstid á to timer ved studiested Stavanger, Misjonshøgskolen. Samlingene er ikke obligatoriske. Emnet gjennomføres vår 2018.

Foreleser

Ellen Vea Rosnes, førsteamanuensis i interkulturell kommunikasjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole.

Arbeidsform og eksamen

Emnet inneholder en kombinasjon av forelesninger via internett og samlinger på VID vitenskapelige høgskole. Studentene utfører alle arbeidskrav, deltar i faglig diskusjonsforum og leverer inn eksamen via inspera (digital eksamen). Normalt vil det bli gitt tilbud om tre samlinger á tre timer knyttet til emnet, men disse er ikke obligatoriske for å ta eksamen i emnet.

Arbeidskrav

  1. Studentene må skrive et essay på 1000 ord (+/- 10 %) som kombinerer teoretisk refleksjon med erfaringer fra egen praksis. Problemstilling for essayet må godkjennes av faglærer.
  2. Studentene må bestå to av tre flervalgstester på itslearning.
  3. Studentene må skrive minst to faglige innlegg (i tillegg til selvpresentasjon) på det faglige forum. Alle tre arbeidskrav må bestås for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen i mai/juni som evalueres med bokstavkarakter. Antall ord 2500 (+/- 10 %)

Emneplan

Last ned emneplan for MIKA-302 Interkulturell kompetanse

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

1. desember 2017

Studiested

Stavanger

Type enkeltemne

nettstudium

Pris

Kr 3130. Prisen består av semesteravgift kr 460, kopiavgift kr 200, kontingent til studentrådet kr 70 og studieavgift kr 2400.

Dette enkeltemne tilhører

Master i interkulturelt arbeid

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Sissel Gjøvikli

Har du spørsmål?

Sissel Gjøvikli
Stavanger
+4751516233
sissel.gjovikli@vid.no