Enkeltemne

Politisk islam

Emnet fokuserer på politisk islam som moderne og globalisert fenomen, med vekt på perioden fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag.

Søk opptak

Undervisning

Kurset er nettbasert og består av ti nettleksjoner, høst 2017.

Se video om enkeltemne på YouTube.

Studiets innhold

Emnet anlegger religionsvitenskapelige, religions­sosio­logiske og historiske perspektiver. Politisk islam analyseres som reaksjon på vestlig dominans, men også på forhold innad i muslimske kontekster. Gjennom beskrivelser av utviklingen av ideologier som reformisme, islamisme og modernisme og ulike strategier for å nå ideologiske mål, framstilles politisk islam som et mangfoldig fenomen i en global verden. Ytterpunktene dannes av bevegelser som arbeider for å fremme demokratiske prosesser i muslimske land til bevegelser som med en islamistisk motivasjon tar i bruk terror for å fremme sin sak.

Foreleser

Ingrid Løland er stipendiat ved VID vitenskapelige høgskole. I doktorgradsprosjektet fokuserer hun på konflikten i Syria og på hvordan komparative migrasjonsnarrativer blant kristne og muslimske flyktninger påvirker religion og identitet. Hun har sin bakgrunn som religionshistoriker og har spesialisert seg innen semittiske religioner i Midtøsten. Hun har også over mange år jobbet med flyktningfaglige spørsmål i innland og utland.

Arbeidsform og eksamen

Ti nettleksjoner legges ut over en periode på cirka tolv uker, til disse hører det ulike former for materiell og lenker. Kurset forutsetter en betydelig grad av selvstudium, kombinert med studentaktivitet gjennom emnets faglige forum på It’s learning.

Arbeidskrav må være bestått før eksamen. Studiet avsluttes med tre dager hjemmeeksamen.

Emneplan

Last ned emneplan for RKG-208M Politisk islam

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

10. september 2017

Oppstart

21. august 2017

Studiested

Stavanger

Type enkeltemne

Dette enkeltemne tilhører

Bachelor i samfunnsfag

Opptakskrav

Sissel Gjøvikli

Har du spørsmål?

Sissel Gjøvikli
Stavanger
+4751516233
sissel.gjovikli@vid.no