Enkeltemne

Vitenskapsteori og kvalitativ metode

Studentene blir kjent med grunnleggende temaer i den vitenskapsteoretiske forskningsdebatten som setter dem i stand til å gjenkjenne etiske, logiske og metodiske dimensjoner ved forskning, og vurdere konsekvenser av forskjellige vitenskaps- og forskningssyn

Søk opptak

Studentene vil få kunnskap om kvalitative forskningsmetoder og tilegne seg ferdigheter som setter dem i stand til å utføre et feltarbeid innen masterprogrammets temaområder.

Emnet har fokus på praktiske sider ved feltarbeidet og studentene vil bli gjort kjent med forskjellige teknikker til bruk i innsamling av data.

Emnet vil ha et særskilt fokus på innsamling av data på egen arbeidsplass. I tillegg til datainnsamling vil studentene også lære hvordan feltdata kan organiseres og analyseres. Studentene vil også få en innføring i grunnleggende metodisk tilnærming til tekstanalyse.

Undervisning

Kurset er nettbasert og består av ni nettleksjoner. I tillegg gis det tilbud om tre samlinger på kveldstid á to timer ved studiested Stavanger, Misjonshøgskolen. Samlingene er ikke obligatoriske. Emnet gjennomføres vår 2017.

Foreleser

Ellen Vea Rosnes, førsteamanuensis i interkulturell kommunikasjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole.

Arbeidsform og eksamen

  1. Studentene må gjøre et kort feltarbeid hvor de intervjuer 2–3 personer knyttet til valgfri tematikk som er relevant for MIKA-graden. Studentene skriver deretter en rapport på 1500 ord (+/- 10 %) som kombinerer egne erfaringer i intervjusituasjonen med teoretisk refleksjon hentet fra pensumlitteraturen. Som vedlegg til rapporten leveres cirka en side transkribert tekst hentet fra ett av intervjuene.
  2. Studentene må skrive et refleksjonsnotat knyttet til et tema hentet fra den vitenskapsteoretiske delen av pensum på 1000 ord (+/- 10 %).
  3. Studentene må skrive minst to faglige innlegg (i tillegg til selvpresentasjon) på det faglige forum. Alle tre arbeidskrav må bestås for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Eksamen Tre dagers hjemmeeksamen i mai/juni som evalueres med bokstavkarakter. Antall ord 2500 (+/- 10 %).

Emnebeskrivelse

Last ned emnebeskrivelse

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

3. januar 2017

Studiested

Stavanger

Type enkeltemne

Nettstudium

Pris

Kr 3030. Prisen består av semesteravgift kr 460, kopiavgift kr 200 og studieavgift kr 2370.

Dette enkeltemne tilhører

Master i interkulturelt arbeid

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Sissel Gjøvikli

Har du spørsmål?

Sissel Gjøvikli
Stavanger
+4751516233
sissel.gjovikli@vid.no

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post