Enkeltemne

Vitenskapsteori og kvalitativ metode

Studentene blir kjent med grunnleggende temaer i den vitenskapsteoretiske forskningsdebatten som setter dem i stand til å gjenkjenne etiske, logiske og metodiske dimensjoner ved forskning, og vurdere konsekvenser av forskjellige vitenskaps- og forskningssyn

Emnet relaterer begrepet interkulturell kompetanse til fagområdene undervisning, ledelse, migrasjon, misjon, utviklingsstudier, helse, konflikthåndtering, og internasjonal forretningsvirksomhet. Målet med emnet er å øke studentenes interkulturelle kompetanse. Det skjer både gjennom fordypning i teori som beskriver hvordan vi forstår og skaper mening, og gjennom analyser av kulturbegrepet.

Begge disse perspektivene forsøkes samlet i gjennomgang av praktiske problemstillinger knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser. Emnet har den filosofiske hermeneutikken som teoretisk grunnmur i sin tilnærming til interkulturell kommunikasjon, men vektlegger også mer pragmatiske tilnærminger som praksisteori og analyse av makt, stereotypier og fordommer.

Undervisning

Kurset er nettbasert og består av ti nettleksjoner. I tillegg gis det tilbud om tre samlinger på kveldstid á to timer ved studiested Stavanger, Misjonshøgskolen. Samlingene er ikke obligatoriske. Emnet gjennomføres vår 2018.

Foreleser

Ellen Vea Rosnes, førsteamanuensis i interkulturell kommunikasjon og globale studier ved VID vitenskapelige høgskole.

Arbeidsform og eksamen

Emnet inneholder en kombinasjon av forelesninger via internett og samlinger på VID vitenskapelige høgskole. Studentene utfører alle arbeidskrav, deltar i faglig diskusjonsforum og leverer inn eksamen via itslearning. Normalt vil det bli gitt tilbud om tre samlinger á tre timer knyttet til emnet, men disse er ikke obligatoriske for å ta eksamen i emnet.

Arbeidskrav

  1. Studentene må gjøre et kort feltarbeid hvor de intervjuer 2-3 personer knyttet til valgfri tematikk som er relevant for MIKA-graden. Studentene skriver deretter en rapport på 1500 ord (+/- 10%) som kombinerer egne erfaringer i intervjusituasjonen med teoretisk refleksjon hentet fra pensumlitteraturen. Som vedlegg til rapporten leveres cirka en side transkribert tekst hentet fra ett av intervjuene.
  2. Studentene må skrive et refleksjonsnotat knyttet til et tema hentet fra den vitenskapsteoretiske delen av pensum på 1000 ord (+/- 10%)
  3. Studentene må skrive minst to faglige innlegg (i tillegg til selvpresentasjon) på det faglige forum.

Alle tre arbeidskrav må bestås for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen i mai/juni som evalueres med bokstavkarakter. Antall ord 2500 (+/- 10 %)

Emneplan

Last ned emneplan for MIKA-303 Vitenskapsteori og kvalitativ metode

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

1. desember 2017

Studiested

Stavanger

Type enkeltemne

nettstudium

Pris

Kr 3130. Prisen består av semesteravgift kr 460, kopiavgift kr 200, kontingent til studentrådet kr 70 og studieavgift kr 2400.

Dette enkeltemne tilhører

Master i interkulturelt arbeid

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Sissel Gjøvikli

Har du spørsmål?

Sissel Gjøvikli
Stavanger
+4751516233
sissel.gjovikli@vid.no