Enheter

Avdeling for administrasjon- og virksomhetsutvikling

Avdeling for administrasjon- og virksomhetsutvikling

Avdeling for administrasjon- og virksomhetsutvikling ledes av direktør for administrasjon- og virksomhetsutvikling.

Avdeling for administrasjon- og virksomhetsutvikling er en underenhet av Rektor

Leder

Marianne Brattland

direktør

Avdeling for administrasjon- og virksomhetsutvikling

marianne.brattland@vid.no

Underenheter

Eiendom- og driftseksjonen
HR-seksjonen
Seksjon for teknologi og fellestjenester
Økonomiseksjonen
Seksjon for kommunikasjon og markedsføring

Ansatte ved enheten

Gå til ansattlisten for oversikt over ansatte ved Avdeling for administrasjon- og virksomhetsutvikling

Studier