Enheter

Eiendom- og driftseksjonen

Eiendom- og driftseksjonen

Leder

Martin Grunnesjö

seksjonsleder

Eiendom- og driftseksjonen

martin.grunnesjo@vid.no

Underenheter

Avdeling for administrasjon- og virksomhetsutvikling

Ansatte ved enheten

Gå til ansattlisten for oversikt over ansatte ved Eiendom- og driftseksjonen

Studier