Enheter

Seksjon for internasjonalisering

Seksjon for internasjonalisering

Seksjon for internasjonalisering bistår studenter og ansatte med å orientere seg om mobilitetsmidler og søknader. Vi formidler også kontakt til våre internasjonale partnere.

Seksjon for internasjonalisering er en underenhet av Avdeling for utdanning

Leder

Inger Marie Hognestad

seksjonssjef

Seksjon for internasjonalisering

inger.marie.hognestad@vid.no

Ansatte ved enheten

Gå til ansattlisten for oversikt over ansatte ved Seksjon for internasjonalisering

Studier