Enheter

Seksjon for forskningsadministrasjon

Seksjon for forskningsadministrasjon

Seksjon for forskningsadministrasjon er en underenhet av Avdeling for forskning

Leder

Gunhild Odden

prorektor forskning

Avdeling for forskning

gunhild.odden@vid.no

Ansatte ved enheten

Gå til ansattlisten for oversikt over ansatte ved Seksjon for forskningsadministrasjon

Studier