Enheter

Senter for verdibasert ledelse og innovasjon

Senter for verdibasert ledelse og innovasjon

Senter for verdibasert ledelse og innovasjon tilbyr videreutdanning for ledere og ansatte i offentlige og ideelle organisasjoner. I tillegg tilbyr vi evaluering av organisasjoner og forskning på sentrale organisatoriske og ledelses tema i ulike organisasjoner.

Kontaktpersoner ved senteret

Gry Espedal

Gry Espedal

Ansatte ved enheten

Gå til ansattlisten for oversikt over ansatte ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon

Studier