Forskning

Forskerutdanning

Ved VID er det to ph.d.-program. Hvert program tilhører sitt forskningssenter. På programsidene finner du informasjon om blant annet hvordan du søker, oppbygging av programmet, avhandling og disputas.

Forskerutdanninger

Regelverk for ph.d.

VID er akkreditert som vitenskapelig høgskole og har to akkrediterte ph.d.-program. Få en oversikt over nasjonale lover og forskrifter og VIDs eget regelverk, som på ulike måter regulerer forskerutdanningen. Gå til siden Regelverk for ph.d.

Sentre