Organisering av forskning

FoU-finansiering

Her finner du oversikt over interne midler og tildelinger for VID vitenskapelige høgskole sentralt. Utlysninger av interne midler blir kunngjort på høgskolens hjemmeside og sendt til fakulteter og sentre.

Les også:

Ph.d.-stipendiater – driftsmidler

Det tildeles årlig kr 30 000 til stipendiater på fulltid, det vil si treårige prosjekter – totalt kr 90 000 per prosjekt. I tillegg tildeles kr 5000 per år for stipendiater som har arbeidssted et annet sted enn administrasjonen for sitt program – totalt kr 15 000 per prosjekt.

Pedagogiske utviklingsmidler

Disse utlyses årlig, vi har valgt å legge ut informasjon om disse midlene her selv om det strengt tatt ikke dreier seg om FoU.

Eksterne midler

Her finner du oversikt over sentrale nasjonale og internasjonale aktører. Utlysninger av midler blir kunngjort løpende på institusjonenes hjemmesider.

Sentrale aktører

Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post