Publikasjoner

Her finner du veier til vitenskapelige artikler, bokkapitler, avhandlinger, konferansebidrag, med mer, som VIDs studenter og vitenskapelige ansatte har publisert i ulike publiseringskanaler, inklusive VIDs åpne arkiv VID:Open.

CRIStin

CRIStin er et felles forskningsdokumentasjonssystemet for universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene. Vi har lagt inn et søk på publikasjoner av VID-forskere.

VID:Open

VID:Open er høgskolens fulltekstarkiv for faglige og vitenskapelige arbeider. I VID:Open finner du studentoppgaver på bachelor- og masternivå, ph.d.-avhandlinger, artikler, bokkapitler, konferansebidrag, med mer.

Nyere publikasjoner

Challenges of participation in child welfare

European Journal of Social Work, publisert online 29 April 2017
Tor Slettebø, Sissel Seim

Nyere sorgforståelse og ulike sorgmodeller

Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, 2017 (1), s. 5-10
Anne Austad

Effect of the Sonas Programme on Communication in People with Dementia: A Randomized Controlled Trial

Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra
Benedicte Strøm, Knut Engedal, Jūratė Šaltytė Benth, Ellen-Karine Grov

Predictors of outcomes following reablement in community-dwelling older adults

Clinical Interventions in Aging
Oddvar Førland, Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Bjarte Folkestad, Birgitte Espehaug, Mona Kristin Aaslund

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post