Publikasjoner

Her finner du veier til vitenskapelige artikler, bokkapitler, avhandlinger, konferansebidrag, med mer, som VIDs studenter og vitenskapelige ansatte har publisert i ulike publiseringskanaler, inklusive VIDs åpne arkiv VID:Open.

CRIStin

CRIStin er et felles forskningsdokumentasjonssystemet for universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene. Vi har lagt inn et søk på publikasjoner av VID-forskere.

VID:Open

VID:Open er høgskolens fulltekstarkiv for faglige og vitenskapelige arbeider. I VID:Open finner du studentoppgaver på bachelor- og masternivå, ph.d.-avhandlinger, artikler, bokkapitler, konferansebidrag, med mer.

Nyere publikasjoner

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post