tidslinje

Rutiner

  • Forankring hos ledelsen
  • Meld inn prosjekt via Serviceportalen
  • Oppstartsmøte med prosjektrådgiver
  • Budsjettutarbeidelse og budsjettgodkjenning
  • Kvalitetssikring av søknadstekst
  • Innsending av søknad
  • Oppfølgning underveis
  • Arkivering av søknad
  • Avslutning av prosjekt