Forskning

Støtte til søknadsutvikling

VID ønsker å styrke forskningsaktiviteten ved å øke tilslaget på eksterne utlysninger av forsknings- og utviklingsmidler. Strategiske forskningsmidler og målrettet forskningsadministrativ støtte er viktige bidrag for å oppnå dette.

Strategiske forskningsmidler

VID lyser ut hvert år ut strategiske forskningsmidler. Disse midlene skal brukes målrettet for å styrke VID som vitenskapelig høgskole og forskningsinstitusjon. Frist for søknader er 15. mars 2017. Noen av kriteriene for tildeling av strategiske forskningsmidler er følgende:

  • Etablering og videreutvikling av forskningsgrupper
  • Utvikling av gode søknader om eksternfinansiering, blant EU- og NFR-søknader
  • Styrking av internasjonal publisering
  • Etablering av kontakt med anerkjente internasjonale forskningsmiljøer

Les mer: Utlysning av strategiske forskningsmidler

Forskningsadministrativ støtte

Forskningsrådgiver i prorektors stab har et særlig ansvar for å bidra til økt forskningsfinansiering. Fagmiljøene kan få støtte blant annet til følgende:

  • Finne informasjon om relevante utlysninger
  • Utforme prosjektsøknader og prosjektrapportering
  • Budsjettutvikling i samarbeid med prosjektleder og økonomistøtte
  • Utarbeidelse a nødvendige kontrakter og avtaler

Forskningsrådgiver Anja Nieuwenhuis bistår før, under og etter søknadsfasen, så ta gjerne kontakt!

VID har egne prosjektrutiner, se Økonomihåndboken (kun tilgjengelig for ansatte ved VID). Det ligger også en oversikt over noen relevante utlysninger på nett – se Årshjulet.