Historisk arkiv

VID historiske arkiv har to avdelinger: Misjonsarkivet og Diakoniarkivet:

Misjonsarkivet holder fortsatt til på samme sted, altså ved VID vitenskapelige høgskole, studiested Misjonshøgskolen, Stavanger.

Diakoniarkivet, som foreløpig består av materiale fra Diakonhjemmet (stiftelsen og høgskolen), holder til i Oslo. Arkivmateriale fra tidligere Diakonhjemmet, avdeling Sandnes, er overført til Stavanger.

Det arbeides med å bevare arkiv fra Haraldsplass og Betanien i Bergen.

9. februar 2017

Har du behov for å sende datafiler som er for store som vedlegg til e-post? Da kan du benytte Filesender, en gratis tjeneste som følger med den tilknytning VID har til Uninett.

Arkivleder Gustav Steensland representerte Misjonsarkivet. Foto: Eva Kristine Balchen Knudtzon Snincak
31. oktober 2016

På invitasjon fra organisasjonen Slekt og Data, Rogaland, deltok VID historiske arkiv, avdeling Misjonsarkivet, på arrangementet Slektsgranskerdagen lørdag 29. oktober i Sola kulturhus.

11. oktober 2016

I Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett for 2017 er det en bevilgning til Misjonsarkivet/VID historiske arkiv på 1,420 millioner kroner. Dette er en økning på 1,7 % i forhold til året før. Budsjettposten ligger under kapittel 329 Arkivformål, post 78 Ymse faste tiltak.

Esker med arkivmateriale fra VID Sandnes, plassert i transittlager ved Misjonsmuseet på VID Misjonshøgskolen i Stavanger. Foto: Gustav Steensland. Kilde: VID historiske arkiv.
16. februar 2016

Historisk arkivmateriale fra tidligere Diakonhjemmet Høgskole studiested Sandnes og dens forløpere ble flyttet til Misjonsarkivet ved VID studiested Misjonshøgskolen 16. februar 2016.

Sandnes, Stavanger
Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Gå til toppen