Misjons- og diakoniarkivet

Misjonsarkivet holder til ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. Diakoniarkivet, som foreløpig består av materiale fra Diakonhjemmet (stiftelsen og høgskolen), holder til i Oslo. Arkivmateriale fra VID Sandnes er overført til Stavanger. Det arbeides med å bevare arkiv fra VID Bergen.

Nyheter

Kulturminister Helleland åpnet Arkivenes Hus

Kulturminister Helleland åpnet Arkivenes Hus

Kulturminister Helleland åpnet Arkivenes Hus i Stavanger 16. august 2017 Misjons- og diakoniarkivet var også med!


21. august 2017

Arkiv fra to fagforeninger

Arkiv fra to fagforeninger

Den 11. mai 2017 ble det inngått avtale mellom Forskerforbundet ved VID Stavanger og VID historiske arkiv om avlevering av arkivmateriale. Slike avtaler kan også tilbys andre fagforeninger i VID og dens forløpere.


14. mai 2017

Arkivfilmer på VIDs YouTube-kanal

Arkivfilmer på VIDs YouTube-kanal

VID har sin egen YouTube-kanal, og her har VID historiske arkiv fått mulighet til å publisere arkivfilmer.


2. mars 2017

Flere nyheter