Misjons- og diakoniarkivet

Misjonsarkivet holder til ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. Diakoniarkivet, som foreløpig består av materiale fra Diakonhjemmet (stiftelsen og høgskolen), holder til i Oslo. Arkivmateriale fra VID Sandnes er overført til Stavanger. Det arbeides med å bevare arkiv fra VID Bergen.

Nyheter

Kulturminister Helleland åpnet Arkivenes Hus

Kulturminister Helleland åpnet Arkivenes Hus

Kulturminister Helleland åpnet Arkivenes Hus i Stavanger 16. august 2017 Misjons- og diakoniarkivet var også med!


21. august 2017

Arkiv fra to fagforeninger

Arkiv fra to fagforeninger

Forskerforbundet ved VID Stavanger og VID historiske arkiv har inngått avtale om avlevering av arkivmateriale. Avtalen ble inngått 11. mai 2017.


14. mai 2017

Arkivfilmer på VIDs YouTube-kanal

Arkivfilmer på VIDs YouTube-kanal

VID har sin egen YouTube-kanal, og her har VID historiske arkiv fått mulighet til å publisere arkivfilmer.


2. mars 2017

Flere nyheter