Lærbelte med kruttønne og kuletaske. Foto: Per Magne Tyvand, Misjons- og diakoniarkivet, VIDLærbelte med kruttønne og kuletaske. Foto: Per Magne Tyvand, Misjons- og diakoniarkivet, VID
Husgud fra Kina. Foto: Per Magne Tyvand, Misjons- og diakoniarkivet, VIDHusgud fra Kina. Foto: Per Magne Tyvand, Misjons- og diakoniarkivet, VID
Tryllemiddel fra Madagaskar. Foto: Per Magne Tyvand, Misjons- og diakoniarkivet, VIDTryllemiddel fra Madagaskar. Foto: Per Magne Tyvand, Misjons- og diakoniarkivet, VID