• Hvorfor søke Erasmus+ stipend, og hva er det?
  • Hvor kan du dra?
  • Før du søker om ansattmobilitet
  • Hvor stort er stipendet?
  • Undervisningsopphold (Lærerstipend)
  • Opplæringsopphold (Ansattstipend)
  • Ph.d.-mobilitet
  • USA og Fulbright stipend
  • Kriterier for å prioritere mobilitet for lærere og ansatte i VID
  • Reiseforsikring
  • Når du har fått godkjent din søknad til ansattmobilitet