Prosjektsamarbeid

 • Erasmus+
 • Erasmus+ Global Mobilitet
 • NORDPLUS
 • Scholars at Risk
 • USA og Fulbright stipend
 • Strategiske partnerskap
 • Kapasitetsbyggingsprosjekt
 • Kunnskapsallianser
 • Norske prosjektmidler - Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika
 • UTFORSK
 • Internasjonale prosjekt, EEA-finansiering og partnersøk

VID er medlem av 3IN Alliance

Interessert i internasjonalt samarbeid?

Organisasjonsinformasjon