Om undervisningsspråk og språkferdighet

VIDs studiesteder er lokalisert i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger.VIDs studiesteder er lokalisert i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger.