Nyheter

VID-studenter til Madagaskar på studietur

VID-studenter til Madagaskar på studietur

Feltarbeid. Foto: Ellen Vea Rosnes

Feltarbeid. Foto: Ellen Vea Rosnes