Nyheter

9,7 millioner kroner til VID

9,7 millioner kroner til VID

9,7 millioner kroner til VID

I slutten av januar lyst Diku ut midlene. Som del av Utdanningsløftet og som følge av koronakrisen, foreslo regjeringen å styrke ordningen med ekstra midler i Revidert nasjonalbudsjett 2020. Omlag 100 millioner kroner skulle deles ut til UH-sektoren.

Fakta om ordningen

  • Akkrediterte universiteter, høyskoler og vitenskapelige høyskoler har kunnet søke
  • Dette får de støtte til
    • Utvikling og/eller drift av studietilbud der det ikke er campus
    • Tilby fleksibel og relevant utdanning for studenter, som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved en universitets- eller høyskolecampus

VID fikk den største enkelttildelingen

VID har blant de andre universitetene og høgskolene fått den største enkelttildelingen på hele 7 millioner kroner.

- Dette posisjonerer VID som en svært sterk utdanningsaktør for fremtiden. Sammen med nye studieplasser og vårens digitaliseringstrøkk har vi gjort et kvantesprang som institusjon for å møte fremtidens behov. Vi gleder oss veldig til å gjøre utdanningene våre enda mer tilgjengelige og fleksible, sier rektor Bård Mæland.

VID gir også en stor takk til de som har stått bak søknadene.