Nyheter

Alumni portrett: Ingvill Robertsen

Alumni portrett: Ingvill Robertsen

Ingvill Robertson jobber som menighetspedagog i kateketstilling i Båtsfjord menighet.

Ingvill Robertson jobber som menighetspedagog i kateketstilling i Båtsfjord menighet.

Lofotjenta Ingvill, som nå er bosatt i Finnmark, studerte Praktisk-kirkelig utdanning, studieretning kateket ved Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN) fra 2016 til 2018. Under hele studieløpet har hun jobbet som menighetspedagog i kateketstilling i Finnmark, en stilling hun fortsatt har. For tiden skriver hun en masteravhandling, om kirke og skolesamarbeid, for å kunne inneha yrkestittelen kateket.

Meningsfullt arbeid med barn og unge

Kateketen leder undervisningen i menigheten. På vegne av menighetsrådet skal kateketen utvikle, innarbeide, og sammen med andre tilsatte drive menighetens pedagogiske arbeid blant barn, unge og voksne. Hun eller han skal legge til rette for gode møtesteder for ungdom og gi mulighet for godt felleskap og gode relasjoner.

– Det mest meningsfulle i arbeidet mitt, er kirke-skole/barnehage-samarbeid, siden jeg er mest interessert i det. Likevel er det konfirmant- og trosopplæringsarbeid som tar opp mesteparten av tiden min, og jeg stortrives med det også, forteller Ingvill.

KUN ble en del av VID vitenskapelige høgskole i 2018 og gir praktisk-kateketisk utdanning som inngår i mastergrader som kvalifiserer til kateketstillinger i Den norske kirke - ved Nord Universitet og ved MF.

Diakon, kantor kateket og prest blir vigslet til tjenesten.

Hva var det viktigste du lærte ved KUN/VID Tromsø?

– Det var fint å være student (og ikke lærer) igjen. Jeg fikk forståelse for gudstjenestens oppbygging og valgmuligheter innenfor liturgien. Annen viktig læring var at det du lærer barn og ungdom om å være god nok kristen, gjelder deg selv også.

Hva er det morsomste du har opplevd som student ved KUN?

– Det er vanskelig å velge en ting, men det jeg husker best er første studentpraksis i Skårer menighet i Lørenskog samt det pedagogiske prosjektet om samer som PK2 gjengen tok oss PK 1 studenter med på i februar 2017.

Andre positive ting?

– Lærerne og de andre studentene var fine og vi delte metodiske tips med hverandre, alt fra hvilke 4-års bøker vi burde bruke til opplegg for undervisning. Det å ha mulighet til å kunne kombinere studier og jobb var en annen fin ting. Eksamensgjennomføringa med muntlig forsvaring av selvvalgte innleveringsoppgaver likte jeg godt. Vi dro også på ekskursjoner til Kirkens bymisjon, hos sykehus- og student-presten, på Viken-senteret i Bardu, Alfheim aktivitetshus og til bispegården, sier Ingvill.

Tverrfaglig samarbeid

– Tverrfagligheten og samarbeid rundt øvingsgudstjenester virket samlende. Studiet er samlingsbasert og de ukene vi var samlet i Tromsø ble vi godt kjent. Det ble skapt et nettverk. Selv om vi idag er spredt rundt omkring i hele landet har noen av oss fortsatt kontakt. Vi opprettet en Facebook gruppe da vi var studenter. Det gir oss mulighet til å hjelpe hverandre. Trenger jeg f . eks informasjon eller tips rundt en pilgrimsvandring kan jeg spørre noen i denne gruppa. Det betyr mye, spesielt når man jobber som eneste menighetspedagog og kateket på et lite sted som Båtsfjord.

Hvem bør søke seg til KUN/VID Tromsø?

– Hvis du har lyst til å jobbe i kirka er dette et bra sted å studere. Folk som mangler noe for å få fullverdig utdannelse/fylle kompetansekrav i stillinger de innehar. For familiefolk som har vansker med å være student på heltid, er dette et veldig godt tilbud, avslutter Ingvill.

Se Ingvill Robertsen (menighetspedagog) sin Facebok side