Laura Wikli er månedens alumni i november
Meave Elida Myklebostad Kirwin er månedens alumn i oktober
Fanny Alexandra Jakobsen er månedens alumn i september
Marit Offerdal er månedens alumn i juli og august
Juni Håseth Gurvin er månedens alumn i juni
Maria Platou er månedens alumn i mai
Helene Tveit Eik med sin masteroppgave. Foto av Roger Aakvik
Njål Kleivkås er månedens alumn i mars
Ergoterapeut Ann-Kristin Pettersen
Vernepleier Andrea Egeberg Westbye
Prest Hilde Sande
Sykepleier Bjørn Agnalt Myhre
Sosionom Charlotte Eriksen
Caroline Andrea Alsvik er månedens alumni i september