Nyheter

Åpning av campus i Oslo fra 18. februar

Åpning av campus i Oslo fra 18. februar

VIDs rektor Bård Mæland ønsker studentene velkommen tilbake i Oslo.

VIDs rektor Bård Mæland ønsker studentene velkommen tilbake i Oslo.

Byrådet i Oslo åpner lesesaler og universiteter og høyskoler fra og med torsdag 18. februar. I Bergen og omegn er lesesaler og biblioteker ved universitetene og høgskolene fortsatt stengt. For studenter i Stavanger og Sandnes gjelder de nasjonale tiltakene som betyr at campus er åpen og det er mulighet til å ha fysisk undervisning i mindre grupper inntil en gang per uke.

Dette er gledelig. Jeg er glad for at våre studenter i Oslo kan komme til campus og at det åpnes forsiktig opp. Jeg har også oppfordret Bergen kommune om å åpne campus for studentene. Det betyr mye for studentenes studiehverdag og livskvalitet. Vi skal selvsagt sørge for godt smittevern for å hindre utbrudd. Jeg vet at våre studenter og ansatte har en høy bevissthet knyttet til dette, sier rektor Bård Mæland.

Bibliotek og lesesal

Bibliotek og lesesaler i Oslo vil fremover holde åpent fra kl. 10-18.30, og studenter bes registrere seg med QR-koder.

Undervisning og ferdighetstrening

Det vil være lokale variasjoner når det gjelder gjennomføring av undervisning og ferdighetstrening. Studenter bes følge med på Canvas for informasjon om undervisningen for sitt kull/klasse fremover.

Praksis

Praksis gjennomføres som planlagt. Studenter bes følge med i Canvas.

Hjemmekontor

Hovedregelen er fortsatt hjemmekontor. Ansatte som må være på campus for å ivareta undervisning og driftsoppgaver gis tilgang til campus etter avtale med nærmeste leder. Ved andre behov må dette også avtales med nærmeste leder.

Smittevern

Studenter og ansatte bes om å bruke munnbind når man beveger seg på campus.