Nyheter

Arbeidsgruppen for digitalisering ber om DIN tilbakemelding

Arbeidsgruppen for digitalisering ber om DIN tilbakemelding

Arbeidsgruppen for digitalisering ber om DIN tilbakemelding

VID har i dag mange digitale systemer, og vi jobber for å få til en helhetlig strategi for bruken av systemene.

Hva er digitalisering?

– Digitalisering handler om å møte krav til endring og utvikling gjennom å bruke teknologi. Vi digitaliserer ikke for digitaliseringens skyld, men for å øke kvaliteten på våre studietilbud, og for å få best mulige betingelser for forskning, formidling og effektiv administrasjon, sier Marianne Brattland som leder arbeidsgruppen.

Digitalisering for utdanning og forskning skal tilpasses det studentene, samfunnet og myndigheter forventer og krever av oss. Målet er å øke kvaliteten på arbeidet vårt. For å få til en god digitalisering for VID er det satt ned en arbeidsgruppe som har som oppgave å lage en plan for VIDs videre digitale reise.

Hva er din digitale virkelighet? Stemmer dine utfordringer med våre?

Arbeidsgruppen for digitalisering er nå i fase 1, der vi samler inn, kartlegger og analyserer VIDs digitale nåsituasjon. Nåsituasjonsbeskrivelsen skal beskrive hvordan digitalisering oppleves ved VID, og hvordan digitalisering spiller inn i hvordan vi ved VID jobber i dag.

Beskrivelsen er avgjørende for at vi skal kunne utvikle et felles kunnskapsgrunnlag som skal danne utgangspunktet for det videre arbeidet, men også for at vi skal kunne sette riktig ambisjonsnivå og nødvendige praktiske mål for arbeidet med digitaliseringen.

For å få et dekkende bilde av VIDs digitale nåsituasjon trenger vi dine innspill. Så nå spør vi: Stemmer denne beskrivelsen med din virkelighet? Er det noe vi ikke har fått med oss? Er det noe du synes mangler?

Nåsituasjonsbeskrivelsen er tilgjengelig her.

Bruk gjerne padlet’en til å skrive inn kommentarer eller nye innspill.

Veien videre

Vi ønsker å presentere den ferdige nåsituasjonsbeskrivelsen i et allmøte om digitalisering i begynnelsen av mai, derfor ber vi om at du kommer med dine innspill innen 14. mai.

Tusen takk for dine innspill!