Nyheter

Arbeidsgruppen for digitalisering starter opp

Arbeidsgruppen for digitalisering starter opp

Arbeidsgruppen for digitalisering starter opp

Høgskolestyret ved VID skal behandle rapport om digitalisering i sitt styremøte i juni. Arbeidsgruppen for digitalisering med representanter fra ulike deler av organisasjonen startet sitt arbeid 6. april.

Det legges opp til spennende profilarrangementer, som torsdagsfrokoster med interessante gjester. Første frokost blir 15. april. Det blir også et interaktivt allmøte tirsdag 20. april.

Medlemmene i arbeidsgruppen for digitalisering er:

 • Gunhild Odden, prorektor for forskning
 • Hilde Trygstad, seksjonsleder, Bibliotek, forskningsdatahåndtering og historisk arkiv
 • Helene Lund, prorektor for utdanning
 • Vidar Tobiassen, e-læringskoordinator SLIPP
 • Tomas S. Drønen, dekan FTDL
 • Olav Thorshaug, seksjonsleder IT
 • Gunhild Regland Farstad, førsteamanuensis, studieleder FS
 • Nina Vahl Sletteland, førstelektor, FH Bergen
 • Ingerd Irgens Hynnekleiv, høgskolelektor, FH Oslo
 • Ida N. Fredriksen, leder, studentparlamentet
 • Marianne Brattland, direktør administrasjon
 • Rektors rådgiver, Cecilie Claviez, er sekretær    

Arbeidsgruppen vil bruke første delen av mandatperioden til å beskrive VIDs nåsituasjon når det gjelder digitalisering innenfor forskning, undervisning, og administrativ virksomhet. Dette er et nyttig utgangspunkt for å sette ambisjonsnivået og definere hvilket utbytte vi skal ha.

Leder for gruppen, Marianne Brattland, fremhever at dette ikke er en skrivebordsaktivitet, men at arbeidet skal forankres internt blant de ansatte. “Vi ønsker å skape engasjement rundt digitalisering, og hva det betyr for hver enkelt og organisasjonen. Dette er en oppdagelsesreise vi skal ta sammen som til slutt skal gjøre oss bedre på å levere god og relevant utdanning, forskning og formidling.”

Mer informasjon kommer!