Nyheter

Arkiv fra en aktiv 100-åring

Arkiv fra en aktiv 100-åring

John Fosse på fotosafari i Waza naturpark nord i Kamerun

John Fosse på fotosafari i Waza naturpark nord i Kamerun

Foto: ukjent. Kilde: Misjons- og diakoniarkivet, VID (fra negativ i Fosses fotosamling).

Den 10 februar fyller diakon og misjonær John Fosse 100 år. Han er født i Meland i den gang Hordaland fylke, og gikk ut fra Diakonhjemmet i 1944. Det var et kull der flere fikk sin tjeneste i utlandet, med blant annet Karsten Lunde som misjonær i Kina og på Madagaskar, og Sverre Ulvestad som sykehjemsgründer i USA. Til tross for at landet var i krig, ble utdanningen gjennomført stort sett etter planen. John Fosse startet etter utdanningen som avdelingsdiakon ved Rikshospitalets hudavdeling, og han var der fra juli 1944 til februar 1947. Etter det ble det korte perioder ved Oslo Militære sykehus, Oslo kommunale legevakt og Oslo Helseråd. I 1946 ble Fosse antatt som misjonær i Det norske Misjonsselskap og var på språkstudium i Paris 1947-1948. Han reiste til Kamerun i mai 1948. Sommeren 1958 reiste han ut til sin 3. periode. John Fosse ble gift med Marit Gullichsen den 24. desember 1948 i Ngaoundere. I Kamerun bygget Fosse sykehus og nedla et betydelig arbeid som diakon og sykepleier.

Hans siste misjonstur til Kamerun var fra 1964 til 1967. Etter dette jobbet han som rekonvalesensstyrer på Solborg rekreasjonshjem på Ringerike, og deretter ble han styrer på Sigdalsheimen.

I 1988 ble han pensjonist og for tiden går dagene på Sagenehjemmet med systematisering av en betydelig billedsamling, som har kommet Misjons- og diakoniarkivet ved VID til gode. Med pålogging til vårt fotosystem har John Fosse selv bidratt med innskriving av informasjon om bildene. Dette øker verdien av fotosamlingen. Fra ham og hans familie har Misjons- og diakoniarkivet fått et verdifullt fotoarkiv med over 3000 bilder.

Utvalgte foto fra Fosses arkiv (klikk på bildene for full størrelse og mer informasjon)