Nyheter

Nils Alstrup Dahl

Nils Alstrup Dahl

Nils Alstrup Dahl 1976. Fotograf: Ukjent/NTB Scanpix

Nils Alstrup Dahl 1976. Fotograf: Ukjent/NTB Scanpix

Første teologiarkiv

I 2020 fikk Misjons- og diakoniarkivet nasjonalt ansvar for arkiver med tilknytning til teologi og kirke. Arkivet etter Nils Alstrup Dahl (1911-2001) er vårt første teologiarkiv. Nå kan en av VIDs studenter eller forskere bli den første til å studere Dahls brevsamling, forelesningsmanuskript, taler med mer.

Internasjonal størrelse

Få norske teologer har oppnådd samme internasjonale status som Dahl. Foruten å være professor i Det nye testamentet på Yale University i perioden 1965-1980, var han president i Studiorum Novi Testamenti Societas 1978–79 og Honorary President i Society of Biblical Literature 1979. Dahl var videre æresdoktor ved universitetet i Heidelberg (1963) og Lunds Universitet (1968), og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Ved siden av å belyse Dahls utvikling som teolog, gir arkivet innblikk i sentrale hendelser i norsk kirkehistorie.

Avhandling beslaglagt

To dager før Dahls disputas på Universitetet i Oslo, i september 1941, erklærte de tyske myndighetene unntakstilstand. Dagen etter ble UiOs rektor avsatt og flere professorer arrestert. Disputasen ble likevel gjennomført, men store deler av avhandlingens opplag ble beslaglagt. Tittelen på Dahls avhandling var Das Volk Gottes, og han hadde undersøkt sammenhengen mellom jødiske forestillinger og paulinske tanker om den kristne menighet.

"Helvetesdebatten"

I 1953 holdt professor og indremisjonspredikant Ole Hallesby radiotalen hvor han henvendte seg til de såkalte "uomvendte" og hevdet at om "du stupte død ned på gulvet nu, så stupte du rett i helvede!" Talen utløste en heftig debatt om fortapelse og helvete, og Dahl, som da var professor i Det nye testamentet i Oslo, spilte en viktig rolle i Det teologiske fakultetets uttalelse. I arkivet har vi flere foredrag som kan belyse Dahls bibelsyn i perioden 1946-50.

Professor ved Yale

Fra 1965 og de neste 15 årene var Dahl professor i Det nye testamente ved Yale University. Dahl spilte i denne perioden en viktig rolle for hele den nytestamentlige forskningen i USA. Gjennom Society of Biblical Literature tok han initiativ til et nytt forskningsfelt: studiet av innflytelsen fra antikkens brevstil og -konvensjoner på Paulus' brev og teologi.

Tilbake til Norge

Tilbake i Norge fortsatte Dahl sitt vitenskapelige arbeid. Han ble igjen en sentral skikkelse i det teologiske miljøet og en tydelig stemme i norsk kirkepolitikk. Han var blant annet svært engasjert i homofilidebatten, og i arkivet finnes det teser, korrespondanse og referat av telefonsamtaler i forbindelse med Bispemøtets behandling av homofilisaken i 1995.

Kilde: Halvor Moxnes, Norsk biografisk leksikon. Det er for øvrig Moxnes som har ordnet Dahl-arkivet.