Nyhet

Arkiv fra to fagforeninger

Forskerforbundet ved VID Stavanger og VID historiske arkiv har inngått avtale om avlevering av arkivmateriale. Avtalen ble inngått 11. mai 2017.

Arkiv fra to fagforeninger

Slike avtaler kan også tilbys andre fagforeninger i VID og dens forløpere.

Det aktuelle arkivmaterialet har sin opprinnelse i virksomheten til to aktører: Fagforening for Det Vitenskapelige Personell og dens etterfølger, nemlig lokalavdelingen av Forskerforbundet ved Misjonshøgskolen.

Materialet gjelder perioden cirka 1986–2015, altså fram til Misjonshøgskolen fusjonerte med VID i 2016. Referater fra møter, korrespondanse, rundskriv og trykksaker er noe av det som etter hvert skal ordnes og katalogiseres.