Kirsten Rüther på seminar i Arkivenes Hus. Foto: Ellen Vea Rosnes
Goedele Teirlinck og Simon A. Kjær i SAK design. Foto: SAK design
Fra Every night in my dreams (early Cameroon). Foto: Silje Dragsund Aase
Den store ordinasjonen i 1924. Kilde: Misjons- og diakoniarkivet
Ellen Vea Rosnes foran lærerskolen Umpumulo
Foto: Misjons- og diakoniarkivet
Philip Lote i Arkivenes Hus. Foto: Per Magne Tyvand
Nils Alstrup Dahl 1976. Fotograf: Ukjent/NTB Scanpix
Årsrapport
PhD Research Position
Digitalt seminar setter fokus på translojalitet
Sofia Helin som Kronprinsesse Märtha. Foto: Cinenord Drama
Utsnitt foto Per Magne Tyvand. Misjons- og diakoniarkivet
Bevaringsplan for arkiver fra misjon og diakoni
MDA har flyttet til Arkivenes Hus