Nyheter

Bård Mæland ny rektor på VID

Bård Mæland ny rektor på VID

Rektor Bård Mæland (foto: Espen Utaker)

Rektor Bård Mæland (foto: Espen Utaker)

Prorektor og professor

Som prorektor for forskning har Mæland også vært rektors stedfortreder siden VID ble etablert 1. januar 2016. Bård Mæland var tidligere rektor på Misjonshøgskolen, hvor han også har vært professor siden 2005.

Høy kompetanse og gode relasjonelle egenskaper

Styreleder Torger Reve er trygg på at VID får en solid leder med Bård Mæland som ny rektor:

- Med Bård Mæland som rektor får VID vitenskapelige høgskole en meget kompetent, erfaren og verdibasert leder som kombinerer det strategiske og det operative på en god måte. Han har gått en god rektorskole gjennom sin tid som prorektor for forskning og sist som konstituert rektor ved VID. Styret har også lagt vekt på hans relasjonelle egenskaper og evne til å skape gode nettverk.

Tre samlokaliseringer på tre år

Torger Reve påpeker at VID står overfor store endringer de neste par årene, med tre samlokaliseringer i perioden 2020 til 2022.

- VID står overfor store oppgaver med samlokalisering av studiesteder og samordning av studier i Oslo, Bergen og Stavanger. På samme tid skal VID skal gå foran i møte med fremtidige kunnskapskrav innen helse- og sosialsektoren, i et samfunn i endring. Det er store og viktige endringsprosesser, og styret har stor tillit til at Bård Mæland vil lede dette arbeidet med de beste forutsetninger for å lykkes.

Ser frem til å fortsette i rektorstolen

Bård Mæland er glad for at styret har gitt ham videre tillit som rektor for VID, og gleder seg til fortsette med å bygge opp VID gjennom endringsprosessene som venter:

- Jeg er svært takknemlig for at styret har vist meg denne tilliten. VID har siden 2016 vært i en rivende utvikling, med attraktive utdanninger og solid forskningsinnsats. Det oppleves derfor som et privilegium å ta stafettpinnen videre. Jeg ser frem til godt samarbeid med høgskolestyret og alle ansatte og studenter, og håper dette også skal bli gøy!

Tilsettingen av ny rektor skjer på åremål for 4 år, fra 1. januar 2020, med mulighet for ytterligere én åremålsperiode.