Nyheter

Bedre sosial kompetanse på 10 uker - historisk disputas ved VID Sandnes

Bedre sosial kompetanse på 10 uker - historisk disputas ved VID Sandnes

Johannes Finne er den første som har disputert med en doktorgradsavhandling i Sandnes kommune, og da også den første ved VID Sandnes. Fra høyre: Andreopponent Universitetslektor Martin Karlberg, Uppsala Universitet, førsteopponent professor Gunnar Bjørnebekk, doktorand Johannes Finne, føsteamanuensis Annette Leis-Peters VID, og prorektor for forskning Bård Mæland.

Johannes Finne er den første som har disputert med en doktorgradsavhandling i Sandnes kommune, og da også den første ved VID Sandnes. Fra høyre: Andreopponent Universitetslektor Martin Karlberg, Uppsala Universitet, førsteopponent professor Gunnar Bjørnebekk, doktorand Johannes Finne, føsteamanuensis Annette Leis-Peters VID, og prorektor for forskning Bård Mæland.

- Vi laget en modell for hvordan vi kan jobbe med klasser som har vært preget av mobbing. Utgangspunktet var et program for trening av sosial kompetanse som ser ut til å treffe bra med tanke på sosial kompetanse og godt klassemiljø, sier Finne, som fredag 21. september forsvarte sin doktorgradsavhandling om moralsk forståelse og sosial kompetanse i skolen.

Lærer å tolke andres følelser

- Programmet har som mål å øke elevers sosiale kompetanse. Det går ut på for eksempel å tolke og forstå andres følelser, og skrevne- og uskrevne regler. Programmet inneholder mye av det vi trenger av kunnskap for å fungere sosialt. Det er prøvd ut flere ganger tidligere og nå er det blitt forsket på blant 400 elever ved seks skoler i 6. og 9. klasse på Sørlandet. Elevene har vist stor fremgang i moralsk tenking, mer positivt opplevelse av relasjoner og klassemiljø og fra hjemmene ble det rapportert at barna fikk bedre sosiale ferdigheter, forteller Finne.

Fungerer forebyggend

- Et slikt program for hele klassen kan fungere bra som forbyggende arbeid. Styrken med dette er at det tilfører klassen kunnskap og begreper de kan bruke i klassesammenheng. Dermed er det vel så mye språktrening som atferdstrening.

En heldig bieffekt kan være at læreren får redskaper som bedrer kommunikasjon og tilfører autoritet.

Språktrening

- Barna lærer å spørre om det kan ligge andre intensjoner eller bakgrunnsvariabler bak at en av medelevene blir sint og sur. Kanskje er eleven lei seg fordi hunden nylig døde, eller kanskje er eleven bare trøtt og sulten. Det kan virke kleint når 12-åringer bruker begreper som ”bakgrunnsvariabler”, men det fungerer, hevder Finne.

- Lærerne synes det fungerer bra. Å innføre et felles begrepsapparat er veldig nyttig. Elever synes det er spennende, uavhengig av hvor dyktig de er. Man blir ikke utlært i sosial kompetanse, sier Finne.

Fakta:

Johannes Nilsson Finne forsvarte sin avhandling ved VID Sandnes 21.9.

Finne er den første som tar sin doktorgrad ved VID Sandnes.

Han har forsket på et program i sosial kompetanse, ”sosial persepsjonstrening”, som gir bedre klassemiljø

Resultatene viser at elevene får bedre sosial kompetanse og bedrer moralsk tenkning.

Det er læreren som er klassens trener gjennom de 10 leksjonene programmet utgjør, og gjennom disse øvelsene får også læreren tilført kunnskap og ferdigheter som kan styrke læreren.

Programmet har blitt testet av 400 elever på 6. og 9. trinn på 6 skoler på Sørlandet