Nyheter

Årsrapport

Årsrapport

Årsrapport

Et begivenhetsrikt år

2020 har vært et begivenhetsrikt år for MDA. Ikke minst fordi det har kommet inn nye arkiver fra blant annet teologen Nils Alstrup Dahl, Israelsmisjonen og Norges Kristelige Student- og Skole Ungdomslag. MDA er et forskningsarkiv, og de nye arkivene vil være interessante for både studenter og forskere i VID.

Les mer om året som har gått i Årsrapport for Misjons- og diakoniarkivet 2020