Nyheter

Byggearbeid på Studiested Diakonhjemmet

Byggearbeid på Studiested Diakonhjemmet

Byggearbeid på Studiested Diakonhjemmet

Det skal bygges på tomten til Borgenveien 1, og Diakonveien 2 og 4. Huset i Diakonveien 6 rives fordi tomten skal brukes til riggområde. Diakonveien 8 skal brukes som anleggskontor, og vil bli revet etter at Omsorg+ er ferdig bygget.

Tidslinje for arbeidet

Rivearbeidene vil ta omtrent 6 uker og vil tidvis medføre mye støy og transport inn og ut av anleggsområdet. Fra august til desember 2018 blir det grunnarbeid med sprengning og utgraving av byggetomt. I denne perioden vil det også være en del støy og støv, samt mye transport inn og ut av området. Byggearbeidet vil begynne i januar 2019, og vare frem til august 2020.

Hva er Omsorg+?

Omsorg+ er Oslo kommunes satsing på et alternativ til opphold på sykehjem og det å fortsatt bo hjemme. Omsorg+ er boliger tilpasset eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som har utfordringer med å bo i egen bolig.

Omsorg+-boligene er bemannet hele døgnet ved en husvert. I aktivitetssenteret vil en ha mulighet for sosiale fellesskap og bruke tilbud som for eksempel kantine, kulturarrangementer, treningssenter, fotpleie, frisør, kiosk eller butikk.

Du kan lese mer om Omsorg+ og byggeprosjektet på Diakonhjemmets hjemmesider