Nyheter

Det er Aldri OK

Det er Aldri OK

Kampanjen Aldri OK ønsker å synliggjøre hvor streken går, og at seksuell trakassering aldri er OK.

Kampanjen Aldri OK ønsker å synliggjøre hvor streken går, og at seksuell trakassering aldri er OK.