Nyheter

Digitalt seminar setter fokus på translojalitet

Digitalt seminar setter fokus på translojalitet

Digitalt seminar setter fokus på translojalitet

Et av VIDs fremragende forskningsprosjekt er ‘Connected Histories - Contested Values. World Lutheranism and Decolonisation: Processes of Transloyalties, 1919-1970’ (CHCV). Målet med prosjektet er å analysere forhandlingsprosesser mellom ulike aktører, som nasjonale og internasjonale kirker og misjonsorganisasjoner, med et fokus på å utforske ulike former for lojalitet.

Prof. Frieder Ludwig er prosjektleder og Dr. Joar Haga og Dr. Ellen Vea Rosnes er med i kjernegruppen. Gjennom internasjonal rekruttering har VID ansatt to Postdoc i prosjektet, Dr. Jairzinho Lopes Pereira og Dr. Marina Xiaojing Wang.

10.-12. november 2020 var vi klare for å samle alle involverte i prosjektet. Opprinnelig var planen et seminar på Lovasoa, Antsirabe, men på grunn av Covid-19 måtte det gjennomføres digitalt. 7 historikere fra Kina, Madagaskar, Sør-Afrika og Tyskland deltok i tillegg til VID-forskere og ansatte i arkiv og bibliotek. Rådgivere i prosjektet fra Norge, USA, Sør Afrika og Tyskland deltok også i samtalene.

Bruker begrepet translojalitet som analysemetode av arkivmateriale


Gjennom ulike presentasjoner fikk vi innblikk i arkivmateriale fra de ulike landene og vi ble bedre kjent med Misjons- og diakoniarkivet i Stavanger (MDA) og arkivet til det Lutherske Verdensforbund i Genève (LVF). Diskusjonene fokuserte på hvordan arkivmaterialet kan bli analysert ved hjelp av begrepet translojalitet som prosjektet er sentrert rundt.

Hva ville det si å være Luthersk i ulike kontekster? Hvilke former for lojalitet hadde lokale prester, lærere og helsearbeidere ved de Lutherske kirkene, skolene og sykehusene? Hvordan var lojalitetsforholdet mellom misjonærer og hovedkontoret hjemme? Hvilken lojalitet følte de til lokale kirker og andre misjonsorganisasjoner? Hvordan var deres lojalitet til lokale og koloniale styresmakter? I dette prosjektet søker vi å analysere ulike former for lojalitet med utgangspunkt i konkrete hendelser og forhandlingsprosesser som vi finner beskrevet i arkivmaterialet. Gjennom begrepet translojalitet ønsker vi å analysere nettverk og lojaliteter for å forstå hvordan grupper og individer orienterte seg i forskjellige moderniseringsprosesser.