Nyheter

Disputas om adopsjon i Romerbrevet

Disputas om adopsjon i Romerbrevet

Fra venstre: Jostein Ådna, Frank Lin, Hanna Stettler, Trevor Burke, Torrey Seland, Bård Mæland

Fra venstre: Jostein Ådna, Frank Lin, Hanna Stettler, Trevor Burke, Torrey Seland, Bård Mæland

Frank Yin-Chao Lin forsvarte onsdag 6.desember 2017 sin doktorgradsavhandling ved VID Stavanger.

Avhandlingen har fått tittelen The Significance of the Spirit of Adoption to Christian Life: An Exegetical Study of Romans 8:12-30.

Metodisk tar avhandlingen i bruk historisk-kritisk eksegese og prinsippene for retorisk analyse. Hovedpoenget i Rom 8,12-30 er at Ånden er virksom i den troendes liv ved å motivere til korrekt handling gjennom bevissthet om identitet – at man er Guds barn. Med andre ord vil en dypere forståelse av egen status som Guds barn føre til at den troende lever mer dynamisk i møte med livets prøvelser. Kjernen av Åndens virksomhet omtales med bildebruk hentet fra adopsjon, og formidler hvordan den som tror på Kristus får status som Guds barn.

Studien antyder at Paulus’ opplevelse på veien til Damaskus og hans følgende livserfaring er en viktig faktor i hans bruk av adopsjons-språk. Vissheten om at man er Guds barn fremstilles dermed som en vesentlig komponent i hvordan de troende forbereder seg på prøvelser i nåtiden mens de venter på den endelige forsoningen med tålmodighet. Ånden som gir rett til å være Guds barn blir dermed en kilde til håp og forsikring i den troendes daglige liv.

Ph.d.-prosjektet har vært veiledet av professor Jostein Ådna, VID.

Bedømmelseskomiteen bestod av:

  • Dr. Trevor J. Burke, Cambridge Theological Federation, University of Cambridge
  • Privatdosent dr. Hanna Stettler, University of Tübingen
  • Professor emeritus Torrey Seland, VID

Disputasen ble ledet av pro-rektor Bård Mæland.