Nyheter

Disputas om adopsjon i Romerbrevet

Fra venstre: Jostein Ådna, Frank Lin, Hanna Stettler, Trevor Burke, Torrey Seland, Bård Mæland

Fra venstre: Jostein Ådna, Frank Lin, Hanna Stettler, Trevor Burke, Torrey Seland, Bård Mæland