Nyhet

Disputas om kristen-muslimsk dialogarbeid på Zanzibar

Arngeir Langås forsvarte mandag 30. oktober 2017 sin doktorgradsavhandling om kristen-muslimsk fredsarbeid på Zanzibar ved VID Stavanger.

Disputas om kristen-muslimsk dialogarbeid på Zanzibar

Hvordan kan interreligiøst samarbeid bidra til fred? Arngeir Langås har studert hvordan religiøse ledere på Zanzibar har jobbet for fred på tvers av religiøse forskjeller.

Arngeir Langås forsvarte mandag 30. oktober sin doktorgradsavhandling om kristen-muslimsk fredsarbeid på Zanzibar på VID vitenskapelige høgskole i Stavanger.

Som misjonær på Zanzibar var Langås med på å etablere et kristen-muslimsk dialogsenter kalt The Joint Committee of Religious Leaders for Peace in Zanzibar. Denne erfaringen er utgangspunktet for avhandlingen Unity is strength. Avhandlingen tilhører det misjonsteologiske fagfeltet og undersøker hvorvidt kristen-muslimsk samarbeid kan bidra til fred, og i så fall hvordan. Den presenterer Felleskomitéen av religiøse ledere for fred på Zanzibar, og viser hvordan den utviklet seg og virket. I tillegg analyseres det hvordan komitéen navigerte grensesnittet mellom religion og politikk mellom 2005 og 2013.

Den historiske delen av avhandlingen er basert på arkivmateriale og kvalitative intervjuer gjort på swahili med kristne og muslimske religiøse ledere og andre. Den viser forskjellige sider av kristen-muslimske relasjoner i lys av skiftende historiske kontekster. Den analytiske delen av avhandlingen ser nærmere på to teologiske temaer som viste seg å være sentrale i forhold til komitéens virke, nemlig religiøs identitet og religion og politikk.

Studien antyder at i møtet med politiske og religiøse polariseringer utgjorde komitéens initiativer et eksempel på diapraksis, det vil si samarbeid med religiøs motivasjon på tvers av religiøse forskjeller. Forskeren håper at avhandlingen om Felleskomitéen av religiøse ledere for fred på Zanzibar kan både inspirere til initiativer andre steder og forbedre den generelle forståelsen av kristenmuslimske relasjoner.

Ph.d.-prosjektet har vært veiledet at professor Kari Storstein Haug, VID.

Bedømmelseskomiteen bestod av:

  • professor Mika Vähäkangas, Lund Universitet
  • dr. Emma Wild-Wood, University of Cambridge
  • førsteamanuensis Gerd Marie Ådna, VID
  • disputasen ble ledet av pro-rektor Bård Mæland