Nyheter

Endring i praksis for studenter i Bergen

Endring i praksis for studenter i Bergen

Endring i praksis for studenter i Bergen

Bergen kommune har nå presisert at "Det blir ikke utplassering av studenter i praksis i kommunens tjenester i perioden fram til 14 februar.", og studenter ved VID Bergen som skal i praksis i hjemmesykepleie og psykisk helse skal ikke møte til praksis denne uken.

Praksis på sykehus gjennomføres som normalt

De som skal i ut i praksis på Haraldsplass, Haukeland sykehus eller andre kommuner denne uken skal møte som normalt. Alle må forholde seg til beskjed gitt på eget praksissted. Ta kontakt med kontaktlærer om noe er uklart.

Det er praksisstedet eller nasjonale myndigheter som beslutter om praksis kan gjennomføres, og det kan derfor bli endringer i løpet av uken.

Jobber med alternativer og løsninger

VID jobber med løsninger for hvordan vi kan tilrettelegge for fortettet eller alternativ til praksis for de som nå mister deler av sin praksis.