Nyheter

Feiring av tre førstelektorer i Sandnes

Feiring av tre førstelektorer i Sandnes

Feiring av tre førstelektorer i Sandnes. Fra venstre: Kjersti Helene Haar, Kjersti Lunde Ellingsen og Elisabeth Kiær.

Feiring av tre førstelektorer i Sandnes. Fra venstre: Kjersti Helene Haar, Kjersti Lunde Ellingsen og Elisabeth Kiær.

Kjersti Lunde Ellingsen (i midten på bildet) har vært ansatt ved ergoterapiutdanningen siden 2000 og var med på å bygge opp utdanningstilbudet fra det første kull med studenter ble tatt opp i 2001. Hun har også erfaring som forsker ved International Research Institute of Stavanger. Hennes forskning er innenfor arbeidshelse, inkludert sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering.

Også Kjersti Helene Haarr (til venstre) var med på oppbyggingen av ergoterapiutdanningen i Rogaland og har vært ansatt ved høgskolen siden 2003. Haarr har også vært med på å utvikle master i medborgerskap og samhandling og er i dag studieleder for denne. Haarr sin forskning er innenfor rehabilitering, samhandling og yrkesetikk.

Elisabeth Kiær (til høyre) er utdannet sosiolog og har vært ansatt som høgskolelektor ved VID siden 2014. Hun er i dag studieleder for vernepleierutdanningen. Kiær har tidligere arbeidserfaring som rådgiver i NAV og forsker ved International Research Institute of Stavanger. Hennes forskningsfelt er innenfor sykefravær/inkludering, arbeidsrettet rehabilitering og tjenestetilbud til personer med utviklingshemming. For tiden er hun involvert i FoU-prosjekt innen utdanningsforskning.

Det er tre erfarne lærere og forskere som nå får tilkjent førstekompetanse innenfor sine fagområder, noe som vil komme utdanningene og FoU-aktiviteten ved Fakultet for helsefag i Sandnes til gode.