Nyheter

Forbedrings- eller avviksmelding?

Forbedrings- eller avviksmelding?

Forbedrings- og avvikssystemet er en del av VIDs systematiske arbeid med utdanningskvalitet. Studenter og ansatte kan her melde avvik eller komme med forslag til forbedringer slik at vi kan avdekke sviktende kvalitet og sette i gang forbedringer på et godt grunnlag.

Når bruker jeg forbedrings- og avvikssystemet?

  • Når jeg har gode forslag til forbedringer av eksisterende praksis.
  • Når jeg oppdager brudd på forskrifter, retningslinjer og interne rutiner.
  • Når det er vedvarende svikt eller mangler i rammeforhold som for eksempel bygg, IT, utstyr på tross av melding til ansvarlig enhet (helpdesk@vid.no for IT, driftsseksjon for bygg).
  • Når farlige situasjoner, skader, nestenulykker eller ulykker oppstår.
  • Ved avvik i helse, miljø eller sikkerhet.

Les mer