Nyheter

Forskning på 2 minutter

Forskning på 2 minutter

Forskning på 2 minutter

Hva forsker vi på?

Her er fem stipendiater som forteller om forskningsprosjektene sine på under to minutter.

Ingrid Løland, stipendiat ved Senter for misjon og globale studier

Løland har intervjuet en rekke syriske flyktninger som har kommet til Norge. Hvordan har reisen deres vært? Hva er deres historie?

Johannes Finne, høgskolelektor og stipendiat ved Senter for diakoni og profesjonell praksis

Finne forsker på sosial persepsjonstrening i barne- og ungdomsskole, noe som betyr at han har testet ut et treningsprogram som kan bedre klassemiljøer og lære elever sosial kompetanse.

Mariella Askinius, stipendiat ved Senter for misjon og globale studier

Hvordan så filosof og kirkefader Aquinas på galskap i Middelalderen, og hvordan preger det vårt syn på psykiske sykdommer i dag?

Thokozile Phiri, stipendiat ved Senter for misjon og globale studier

Hvordan kan Sør-Afrikanske kvinner ta rettighetene over sin egen kropp?

Zubia Willmann Robleda, stipendiat ved Senter for misjon og globale studier

Robleda forsker på flyktninger i asylmottak