En forsker i magen? Ledige stillinger som stipendiat ved VID
Et nytt samarbeidsprosjekt ved VID: Kompetanseheving og simulering i et migrasjonshelseperspektiv
Reproduktiv helse blant papirløse gravide immigrantkvinner – postdoktorstipend til VID
Tildeling av tre æresdoktorgrader
Fra venstre: Jostein Ådna, Frank Lin, Hanna Stettler, Trevor Burke, Torrey Seland, Bård Mæland
Margrete Aadnanes disputerer
Tre nye stipendiatstillinger til VID
Hilde Lausund disputerer
Forskningsgruppen MiFo sterkt representert på nasjonal konferanse
Hva skal til for at unge innvandrere i NAV-systemet skal kunne delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv? VIDs forskere vil finne ut hvilke hindringer marginaliserte grupper møter på.
Disputas om kristen-muslimsk dialogarbeid på Zanzibar
Heidi Moen Gjersøe ved Fakultet for sosialfag disputerer
Internasjonalt samarbeid om forskning og utdanning