Nyheter

Velg kategori

Alle Forskning
Elisabeth Brodtkorb disputerer

Elisabeth Brodtkorb disputerer

Elisabeth Brodtkorb disputerer for graden ph.d. i profesjonsstudier over avhandlingen: Individualisering av tjenester i et aktiveringsprogram – en studie av veilederfellesskapet i kvalifiseringsprogrammet.

Oslo
16. oktober 2017

– En ovenfra-og-ned-diakon har en risiko for å være for vennlig og ydmyk. Den står i fare for å ha større fokus på barmhjertighet enn rettferdighet, sier Kjell Nordstokke.

Kjell Nordstokke utnevnt til æresdoktor ved universitet i Brasil

Professor Kjell Nordstokke ved VID utnevnes til æresdoktor ved universitetet EST i Sao Leopoldo i Brasil.


13. oktober 2017

Forskerkonferanse

Forskerkonferanse

19.–20. oktober 2017 arrangeres forskningskonferansen CODE-FORUM: Community, participation and power på VID Oslo.


12. oktober 2017

Bevilgninger fra Kirkerådet

Kirkerådet lyste før sommeren ut prosjektmidler til utvikling av trosopplæringsreformen i Den norske kirke.


25. september 2017

Arthur W. Frank ansatt som professor II

Arthur W. Frank ansatt som professor II

Den internasjonalt anerkjente forskeren, Arthur W. Frank er ansatt som professor II ved Senter for diakoni og profesjonell praksis.


21. september 2017

2. opponent professor Camilla Ihlebæk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,  Rektor Ingunn Moser, VID, Benedicte Strøm, professor emerita Liv Wergeland Sørbye og 1. opponent professor Per-Olof Sandman, Umeå Universitet.

VID gratulerer Benedicte Sørensen Strøm med doktorgrad

Benedicte Sørensen Strøm forsvarte onsdag sin doktoravhandling om effekten av et multi-sansestimuleringsprogram og effekten programmet har for personer med demens. Sørensen Strøm er den første som tok sin doktorgrad ved ph.d.-programmet diakoni, verdier og profesjonell praksis, som for tiden har 39 stipendiater.


20. september 2017

VID med sterk innsats på internasjonal konferanse

VID med sterk innsats på internasjonal konferanse

280 forskere fra hele verden samlet seg på Hamar 21.–24. august til den store internasjonale konferansen i religionspsykologi, tema Culture, Context and Existential Challenges.


7. september 2017

Skam inspirerer til religions- og livssynsdialog

– Det viktigste denne sesongens Skam har bidratt til er å vise at det går an å ha samtaler om eksistensielle og verdirelaterte spørsmål på tvers av livssyn, og at vi trenger slike samtaler, skriver doktorgradsstipendiat Signe Aarvik i Stavanger Aftenblad.


29. juni 2017

Hans Morten Haugen er blant forskerne i landet med flest publiseringspoeng. Her mottar han VIDs forskningspris som i 2016 ble delt ut for første gang.

Professor Hans Morten Haugen på topp 20-listen i landet i antall publikasjonspoeng

I artikkelen Her er de 100 forskerne som topper tellekantene på Khrono.no, har VID to professorer inne på listen, med Hans Morten Haugen på en 19. plass.


28. juni 2017

VID satser på NFR-utlysninger innenfor kvinnehelse og helse- og velferdsutdanningene

VID satser på NFR-utlysninger innenfor kvinnehelse og helse- og velferdsutdanningene

VID har nylig sendt inn tre søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter ved helse- og velferdsutdanninger innenfor programmet Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester og ett prosjekt innenfor programmet Kvinners helse og kjønnsperspektiver i Norges Forskningsråd.


5. mai 2017

Disputas om styrearbeid i reiselivsorganisasjoner

Disputas om styrearbeid i reiselivsorganisasjoner

Solveig Garnes, spesialbibliotekar ved VID Stavanger, disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger fredag 31. mars 2017.


7. april 2017

Tesfaye Hordofa Leta disputerte 10. mars

Tesfaye Hordofa Leta disputerte 10. mars

For 14 år siden kom Tesfaye Hordofa Leta som flyktning til Norge der har etter to år startet på bachelorgrad i sykepleie som han fullførte med glans.


29. mars 2017

Disputas om religiøs kunnskap i ungdomsarbeid

Disputas om religiøs kunnskap i ungdomsarbeid

20. mars 2017 forsvarte Øivind Holtedahl sin doktorgradsavhandling: Community, God from above and God from below: An Ethnographic Study of Religious Knowledge Practices in Two Youth Ministries in the Church of Norway.


21. mars 2017

Fantastisk nyhet å få, sier Kari Røykenes som gratuleres av Tove Giske.

VID tildelt 8 millioner til helserelatert utdanningsforskning

Norges forskningsråd har innvilget støtte til prosjektet Education for the future in a changing health landscape som prodekan og førsteamanuensis Kari Røykenes ved Fakultet for helsefag, har utviklet sammen med førstebibliotekar, Margrethe B. Søvik, ved VID Bergen.


17. mars 2017

Babak Asadi disputerte

Babak Asadi disputerte

Førsteamanuensis Babak Asadi disputerte 2. mars 2017 for graden philosophiae doctor. Han disputerte innen reproduktiv helse og biologi med avhandlingen The quality of cryopreserved ovarian tissue used for fertility preservation in pediatric and young adult cancer patients


15. mars 2017