Nyheter

Velg kategori

Alle Forskning
Tildeling av tre æresdoktorgrader

Tildeling av tre æresdoktorgrader

Agnes Aboum, Barbara Parfitt og Abye Tasse er av høgskolestyret tildelt VIDs æresdoktograd.


13. desember 2017

Fra venstre: Jostein Ådna, Frank Lin, Hanna Stettler, Trevor Burke, Torrey Seland, Bård Mæland

Disputas om adopsjon i Romerbrevet

Hva mener Paulus med at den som tror blir Guds barn? Frank Yin-Chao Lin har studert Rom 8:12-30 for å undersøke hvilken betydning dette har for kristen frelse.


7. desember 2017

Margrete Aadnanes disputerer

Margrete Aadnanes disputerer

Margrete Aadnanes disputerer 15. desember 2017 for graden ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk på Høgskolen i Oslo og Akershus med avhandlingen Vold mot barn og unge i nære relasjoner.

Oslo
4. desember 2017

Tre nye stipendiatstillinger til VID

Tre nye stipendiatstillinger til VID

Enighet om statsbudsjett for 2018 gir VID tre nye stipendiatstillinger.


27. november 2017

Hilde Lausund disputerer

Hilde Lausund disputerer

Hilde Lausund holder sin prøveforelesning og forsvarer doktoravhandlingen Contracted care: An ethnographic study of home-care nursing practices in Norway.


22. november 2017

Forskningsgruppen MiFo sterkt representert på nasjonal konferanse

Forskningsgruppen MiFo sterkt representert på nasjonal konferanse

250 medlemmer fra Sykepleieforbundet samlet seg i Oslo 15.–16. november til den store nasjonale migrasjonshelse konferansen.


22. november 2017

Hva skal til for at unge innvandrere i NAV-systemet skal kunne delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv? VIDs forskere vil finne ut hvilke hindringer marginaliserte grupper møter på.

Rekordstor forskningssum til VID

Forskningsrådet har bevilget 11,6 millioner kroner til et 4-årig prosjekt for å forske på ulike grupper som faller utenfor samfunnet.


20. november 2017

Hanne Christoffersen disputerer

Hanne Christoffersen disputerer for graden ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk over avhandlingen: Likhet i forandring.


20. november 2017

VID blir partner i forskerskolen WNGER II

VID har besluttet å gå inn som partner i den nye regionale forskerskolen WNGER II; Western Norway Graduate School of Educational Research II.


13. november 2017

Disputas om kristen-muslimsk dialogarbeid på Zanzibar

Disputas om kristen-muslimsk dialogarbeid på Zanzibar

Arngeir Langås forsvarte mandag 30. oktober 2017 sin doktorgradsavhandling om kristen-muslimsk fredsarbeid på Zanzibar ved VID Stavanger.


30. oktober 2017

Heidi Moen Gjersøe ved Fakultet for sosialfag disputerer

Heidi Moen Gjersøe ved Fakultet for sosialfag disputerer

Heidi Moen Gjersøe disputerer for graden ph.d. i profesjonsstudier over avhandlingen: Komplekse vurderinger i førstelinjen – en studie av arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel.

Oslo
30. oktober 2017

Internasjonalt samarbeid om forskning og utdanning

Internasjonalt samarbeid om forskning og utdanning

18. oktober 2017 møttes representanter for kirkelige utdanningsinstitusjoner og kirker i Zimbabwe, Etiopia og Madagaskar med ledelsen på Fakultetet for teologi, diakoni og ledelsesfag, samt prorektor Bård Mæland, for å diskutere samarbeid rundt prosjektet Use Your Talent, som er et bistandsprosjekt innenfor asset-based congregational community development.


19. oktober 2017

Elisabeth Brodtkorb disputerer

Elisabeth Brodtkorb disputerer

Elisabeth Brodtkorb disputerer for graden ph.d. i profesjonsstudier over avhandlingen: Individualisering av tjenester i et aktiveringsprogram – en studie av veilederfellesskapet i kvalifiseringsprogrammet.

Oslo
16. oktober 2017

– En ovenfra-og-ned-diakon har en risiko for å være for vennlig og ydmyk. Den står i fare for å ha større fokus på barmhjertighet enn rettferdighet, sier Kjell Nordstokke.

Kjell Nordstokke utnevnt til æresdoktor ved universitet i Brasil

Professor Kjell Nordstokke ved VID utnevnes til æresdoktor ved universitetet EST i Sao Leopoldo i Brasil.


13. oktober 2017

Bevilgninger fra Kirkerådet

Kirkerådet lyste før sommeren ut prosjektmidler til utvikling av trosopplæringsreformen i Den norske kirke.


25. september 2017