Nyheter

Velg kategori

Alle Forskning
Konferanse om tro, tillit og toleranse blant ungdom

Konferanse om tro, tillit og toleranse blant ungdom

VID-professor Hans Morten Haugen er en av flere forskere som legger fram sine funn på lanseringsseminaret Tro, tillit og toleranse - ungdomsliv i en flerkulturell kontekst.


17. august 2017

Skam innbyr til religionsdialog, skriver stipendiat Signe Aarvik. Foto: Skjermdump fra NRK.

Skam inspirerer til religions- og livssynsdialog

– Det viktigste denne sesongens Skam har bidratt til er å vise at det går an å ha samtaler om eksistensielle og verdirelaterte spørsmål på tvers av livssyn, og at vi trenger slike samtaler, skriver doktorgradsstipendiat Signe Aarvik i Stavanger Aftenblad.


29. juni 2017

Hans Morten Haugen er blant forskerne i landet med flest publiseringspoeng. Her mottar han VIDs forskningspris som i 2016 ble delt ut for første gang.

Professor Hans Morten Haugen på topp 20-listen i landet i antall publikasjonspoeng

I artikkelen Her er de 100 forskerne som topper tellekantene på Khrono.no, har VID to professorer inne på listen, med Hans Morten Haugen på en 19. plass.


28. juni 2017

Fortellinger ved livets slutt

Fortellinger ved livets slutt

– Det er de menneskelige relasjonene, ikke jobben, vi forteller om før vi dør, sier førsteamanuensis Oddgeir Synnes.


20. juni 2017

Professoropprykk for Kari Storstein Haug

Professoropprykk for Kari Storstein Haug

Kari Storstein Haug ved Senter for misjon og globale studier ble i tilsettingsutvalget 15. juni innvilget opprykk fra førsteamanuensis til professor innen fagfeltet missiologi.


15. juni 2017

fv: Tove Giske, Ann-Kristin Fjørtoft (s), Herdis Alvsvåg, Oddgeir Synnes, Eli Lea (s), Marte Bygstad-Landro (s), Tone Stikholmen (s), Hans Stifoss-Hanssen, Anne Austad. S = stipendiat.

Første framleggseminar for stipendiatane ved VID Bergen

Tirsdag 2. mai arrangerte vi det første framleggsseminaret for stipendiatar ved VID Bergen.


11. mai 2017

Kom mai, du skjønne, milde – og ingenting å lese?

Har du savnet å få tips om nye bøker i bibliotekets samlinger? Nå kan biblioteket igjen tilby ferske lister over nyinnkjøpte bøker. I tillegg tipser vi om noen utvalgte bøker hver måned, inklusive e-bøker.


9. mai 2017

VID satser på NFR-utlysninger innenfor kvinnehelse og helse- og velferdsutdanningene

VID satser på NFR-utlysninger innenfor kvinnehelse og helse- og velferdsutdanningene

VID har nylig sendt inn tre søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter ved helse- og velferdsutdanninger innenfor programmet HELSEVEL og ett prosjekt innenfor programmet KVINNEHELSE i Norges Forskningsråd.


5. mai 2017

Disputas om styrearbeid i reiselivsorganisasjoner

Disputas om styrearbeid i reiselivsorganisasjoner

Solveig Garnes, spesialbibliotekar ved VID Stavanger, disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger fredag 31. mars 2017.


7. april 2017

Tesfaye Hordofa Leta disputerte 10. mars

Tesfaye Hordofa Leta disputerte 10. mars

For 14 år siden kom Tesfaye Hordofa Leta som flyktning til Norge der har etter to år startet på bachelorgrad i sykepleie som han fullførte med glans.


29. mars 2017

Disputas om religiøs kunnskap i ungdomsarbeid

Disputas om religiøs kunnskap i ungdomsarbeid

20. mars 2017 forsvarte Øivind Holtedahl sin doktorgradsavhandling: Community, God from above and God from below: An Ethnographic Study of Religious Knowledge Practices in Two Youth Ministries in the Church of Norway.


21. mars 2017

Fantastisk nyhet å få, sier Kari Røykenes som gratuleres av Tove Giske.

VID tildelt 8 millioner til helserelatert utdanningsforskning

Norges forskningsråd har innvilget støtte til prosjektet Education for the future in a changing health landscape som prodekan og førsteamanuensis Kari Røykenes ved Fakultet for helsefag, har utviklet sammen med førstebibliotekar, Margrethe B. Søvik, ved VID Bergen.


17. mars 2017

Babak Asadi disputerte

Babak Asadi disputerte

Førsteamanuensis Babak Asadi disputerte 2 mars 2017 for graden philosophiae doctor. Han disputerte innen reproduktiv helse og biologi med avhandlingen The quality of cryopreserved ovarian tissue used for fertility preservation in pediatric and young adult cancer patients


15. mars 2017

Arnhild Leer-Helgesen er nummer to fra venstre.

Disputas om diakonal praksis i Bolivia

2. og 3. mars 2017 forsvarte Arnhild Leer-Helgesen sin doktoravhandling Negotiating Religion and Development: Diaconal Praxis in the Bolivian Andes ved VID Stavanger.


7. mars 2017

Fra venstre: Ph.d.-student Ebisse Gudeta, rektor Bruk Ayele, prorektor Daniel Fite, prorektor Bård Mæland.

Fornyet samarbeidsavtale med Mekane Yesus Seminary i Etiopia

I lys av dette langvarige samarbeidet VID har hatt med Mekane Yesus-kirkens seminar, denne kirkens store behov for kompetanse og kapasitetsbygging, og et ønske om å arbeide sammen for fremtiden, ble en ny samarbeidsavtalen i rammen av VID undertegnet og markert 3. mars 2017.


6. mars 2017

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post