Nyheter

Velg kategori

Alle Forskning
Disputas om styrearbeid i reiselivsorganisasjoner

Disputas om styrearbeid i reiselivsorganisasjoner

Solveig Garnes, spesialbibliotekar ved VID Stavanger, disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger fredag 31. mars 2017.


7. april 2017

To stipendiatstillinger innen helsefaglig utdanningsforskning

Ved VID vitenskapelige høgskole er det ledig to stipendiatstillinger på åremål med arbeidssted Bergen.

Henvisning

Ledig stilling
30. mars 2017

Tre stipendiatstillinger innen verdibasert / verdibevisst profesjonell praksis

Stipendiatstillingene vil knyttes til Fakultet for helsefag i Oslo, Fakultet for helsefag i Sandnes og Fakultet for sosialfag i Oslo, hvor det vil knyttes 25 % pliktarbeid i løpet av en fireårsperiode.

Henvisning

Ledig stilling
30. mars 2017

Tesfaye Hordofa Leta disputerte 10. mars

Tesfaye Hordofa Leta disputerte 10. mars

For 14 år siden kom Tesfaye Hordofa Leta som flyktning til Norge der har etter to år startet på bachelorgrad i sykepleie som han fullførte med glans.


29. mars 2017

Disputas om religiøs kunnskap i ungdomsarbeid

Disputas om religiøs kunnskap i ungdomsarbeid

20. mars 2017 forsvarte Øivind Holtedahl sin doktorgradsavhandling: Community, God from above and God from below: An Ethnographic Study of Religious Knowledge Practices in Two Youth Ministries in the Church of Norway.


21. mars 2017

Fantastisk nyhet å få, sier Kari Røykenes som gratuleres av Tove Giske.

VID tildelt 8 millioner til helserelatert utdanningsforskning

Norges forskningsråd har innvilget støtte til prosjektet Education for the future in a changing health landscape som prodekan og førsteamanuensis Kari Røykenes ved Fakultet for helsefag, har utviklet sammen med førstebibliotekar, Margrethe B. Søvik, ved VID Bergen.


17. mars 2017

Babak Asadi disputerte

Babak Asadi disputerte

Førsteamanuensis Babak Asadi disputerte 2 mars 2017 for graden philosophiae doctor. Han disputerte innen reproduktiv helse og biologi med avhandlingen The quality of cryopreserved ovarian tissue used for fertility preservation in pediatric and young adult cancer patients


15. mars 2017

Arnhild Leer-Helgesen er nummer to fra venstre.

Disputas om diakonal praksis i Bolivia

2. og 3. mars 2017 forsvarte Arnhild Leer-Helgesen sin doktoravhandling Negotiating Religion and Development: Diaconal Praxis in the Bolivian Andes ved VID Stavanger.


7. mars 2017

Fra venstre: Ph.d.-student Ebisse Gudeta, rektor Bruk Ayele, prorektor Daniel Fite, prorektor Bård Mæland.

Fornyet samarbeidsavtale med Mekane Yesus Seminary i Etiopia

I lys av dette langvarige samarbeidet VID har hatt med Mekane Yesus-kirkens seminar, denne kirkens store behov for kompetanse og kapasitetsbygging, og et ønske om å arbeide sammen for fremtiden, ble en ny samarbeidsavtalen i rammen av VID undertegnet og markert 3. mars 2017.


6. mars 2017

Fra venstre: Annette Leis-Peters, Kari Storstein Haug og Anja Nieuwenhuis

VID bak to Horizon 2020-søknader

VID sendte 2. februar avgårde to søknader til den store europeiske forskningssatsingen Horizon 2020 innenfor arbeidsprogrammet om samfunnsutfordringer,


9. februar 2017

Harald Askeland med tre nye artikler i Tidsskrift for praktisk teologi

Professor Harald Askeland med tre artikler i Tidsskrift for praktisk teologi

Professor Harald Askeland har nylig publisert tre ulike artikler om ledelse og makt i Tidsskrift for praktisk teologi. Artikkelen om ledelse og lederes rolle i Den norske kirke, har han skrevet alene, mens to artikler om Makt til å tjene er skrevet sammen med Tormod Kleiven på Diakonova.


18. januar 2017

Enklere tilgang – mer forskning

Er du mastergradsstudent eller trenger data for å publisere? Norge har mange gode helseregistre, med verdifulle data. Likevel er det relativt få sykepleiere som benytter seg av dette. En ny rapport fra Forskningsrådet viser at forskere kan få raskere, rimeligere og sikrere tilgang til helsedata.


12. januar 2017

Kvinner må befris fra hjemmets vold

Kvinner må befris fra hjemmets vold

Du kan ingenting, du kan ingenting. Mange unge jenter i Nord-Kamerun i Vest-Afrika får dette bildet av seg selv når de vokser opp.


6. januar 2017

Tjenesteutvikling og utviklingshemning har fått tildelt midler

Prosjektet Tjenesteutvikling og utviklingshemning har fått tildelt kr 805 000 i støtte fra Ekstrastiftelsen.


3. januar 2017

Fra venstre rektor Ingunn Moser, professor Hans Morten Haugen og juryleder Professor Liv Johanne Solheim, Høgskolen i Lillehammer

VIDs første forskningspris til professor Hans Morten Haugen

En enstemmig jury tildelte professor Hans Morten Haugen VIDs første forskningspris.


21. desember 2016

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post