VID får 18 millioner kroner til satsing på desentraliserte utdanninger
Hans Morten Haugen og Benedicte Kivle er to av redaktørene av boka
Arbeidet med antologien startet sommeren 2019 med åpningsseminar i regi av forskningsgruppa Medborgerskap, på Strandhuset på Ølberg.
Nordisk nettverksmøte om barnevernets ettervernsforskning
Elisabeth Irene Karlsen Dogan etter sin disputas sammen med Kristin Halvorsen, Ann Gallagher, Gunhild Odden og Oddgeir Synnes. Foto: Christine Vatnøy
Fra venstre: prorektor for forskning Gunhild Odden, professor Tor Slettebø, dekan Mona-Iren Hauge, høgskolelektor Aleksandra Sæheim og leder for studentrådet i Oslo, Martine Halsos. Foto: Astrid Kleppe Flacké
Signe Aarvik disputerte med sin avhandling
Forskning: Hvordan snakker helsepersonell og politikere om hjemmesykepleie?
Rapport om åndeleg omsorg
Laila Hov under under sin disputas 10. mai 2022. Foto: Max Schweiger
Førsteamanuensis Beth Elness-Hanson ved VID.
Gjentakende simuleringer gjør sykepleierstudenter bedre forberedt på arbeidslivet
Hans Morten Haugen har disputert med sin andre doktorgradsavhandling
VIDs stipender til utarbeidelse av ERC-søknad
Katja Haarslev Johannessen fra Velferdsetaten i Oslo kommune og Katrine Mauseth Woll, førstelektor og programansvarlig for Videreutdanning i sosialt arbeid ved VID.