Professorane Pamela Cone og Tove Giske er aktuelle med boka
Slik kan du oppnå digital velvære - En frivillig spørreundersøkelse
Medlemmer av prosjektgruppen på besøk i en landsby. Foto: PARI Facebookside.
Fra venstre: Disputasleder og førsteamanuensis, Daniela Lucia Rapisarda, veileder Kjell O. Lejon fra Linköpings Universitet, doktorand Per Ewert, komitéleder og professor ved VID Ellen Vea Rosnes,  opponent Per Kristian Aschim fra MF vitenskapelig høyskole.
Silje Dragsund Aase og Jofrid Vik Hjortand har allerede funnet flere spennende saker i arkivene. Foto: Stine Førland.
Maris artikkel havnet på lesetoppen
Monica Skagen er ansvarlig for GDPR ved VID.
Bokslipp av Veiledning i profesjonell praksis
Familieråd når det haster med å finne en løsning - den siste delrapporten fra prosjektet er ute
VID lyser ut kvalifiseringsstipend rettet mot ansatte med førstekompetanse. Foto: Johner
VID's CODE Research group at the international CODE Forum conference in Finland
APP: Respons legger til rette for løpende tilbakemeldinger mellom student, praksisveileder og lærer, og kan brukes både på telefon og pc. Foto: Kjersti Busterud
Foto: Johnér
Foto: Colourbox
Sentrale bidragsytere før og under fagkongressen i ergoterapi i Stavanger. I midten står Liv Elisabeth Hinderaker og Inger Hellem. Øverst til venstre: Kjersti Helene Haarr, nederst til venstre: Elise Hauge og Hans Martin Kunnikoff, øverst til høyre: Randi Skumsnes, Kristina Hoydal og Linda Fauskanger Nesheim og nederst til høyre Kjersti Velde Helgøy.