Fra venstre: Andreopponent førsteamanuensis Gøril Ursin fra Nord Universitet, komitéleder professor Oddgeir Synnes fra VID vitenskapelige høgskole, førsteopponent dosent Ann-Charlotte Nedlund fra Linköpings Universitet, disputasleder professor James McGuirk fra VID vitenskapelige høgskole, doktorand Marianne Sund, hovedveileder professor Kirsten Jæger Fjetland fra VID vitenskapelige høgskole og medveileder professor Halvor Melby Hanisch fra VID vitenskapelige høgskole.
Fra venstre: Bjørn Hallstein Holte, Joar Haga og Retief Müller.
Fra venstre: Disputasleder og førsteamanuensis ved VID Daniela Lucia Rapisarda, veileder og professor emeritus ved VID Hans Austnaberg, doktorand Karen Margrete Eikenes Mestad, veileder og professor ved VID Harald Askeland, komitéleder og professor emeritus ved VID Hans Stifoss-Hanssen og førsteopponent og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo Merete Thomassen. Foran: Andreopponent og teologisk vidensmedarbejder Kirsten Donskov Felter, Folkekirkens Uddannelses-og Videnscenter, Danmark.
Fra venstre: Medveileder og professor Linda Rykkje (VID), andre opponent og universitetslektor Stig Linde (Socialhögskolan v. Lund universitet), komitéleder og professor Hans Morten Haugen (VID), doktorand Åsta Marie Olafsson (VID), første opponent og førsteamanuensis Suvi-Maria Saarelainen (University of Easter Finland),veileder og professor Anne Austad (VID), disputasleder og professor Annette Rose Leis-Peters (VID). Biveileder og professor emeritus Hans Stifoss-Hanssen (VID) var ikke til stede.
Ja til et feministisk og livssynsåpent samfunn
Vinnerne av Forskningsprisen og utdanningsprisen 2022. Fra venstre: Prorektor for forskning Gunhild Odden, professor Tor Slettebø, dekan Mona-Iren Hauge, høgskolelektor Aleksandra Sæheim og leder for studentrådet i Oslo, Martine Halsos.
Liv Hilde Myrset Briså er ph.d.-kandidat ved VID vitenskapelige høgskole og er tilknyttet forskningsprosjektet
Professor ved Fakultet for teologi og samfunnsvitenskap, Stephanie Dietrich, er ny leder for Faith and Order-kommisjonen.
Har du eller har du hatt en forelder i fengsel?
Seniorrådgiver i forskningsadministrasjonen Trine Powell og prorektor for forskning Gunhild Odden skal lede prosjektet. Foto: Stine Førland
Fra venstre: forsker II ved SIK Paulo Rocha, senterleder ved SIK og prosjektleder siste år Anne Brit Hatleskog, professor emerita ved Fakultet for helsefag og prosjektleder to første år Kirsten Jæger Fjetland, skolesjef i Time kommune Pamela Sudman og barne- og familiesjef i Time kommune Siri Svanøe Endresen.
Siv Gaarder og Ingrid Rindal Lundeberg fra KRUS og Elisabeth Fransson fra VID har utviklet emnet.
Zada Pajalic er professor ved Fakultet for helsevitenskap.
Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra til sannhet og forsoning?
Illustrasjonsfoto: Johnér