Nyheter

Velg kategori

Alle Forskning
Margrethe B. Søvik er tildelt Fulbright-stipend. Foto: Kelly McKowen.

Tildelt Fulbright-stipend

Førstebibliotekar Margrethe B. Søvik skal tilbringe skoleåret 2017-2018 ved University of Washington i Seattle, USA. Hun er tildelt Fulbright-stipend for å være ved Health Sciences Library og arbeide med et prosjekt som handler om informasjonssøking i sykepleierstudenters praksis.


21. juni 2017

Oddgeir Synnes skriver ned eldres livshistorie.

Fortellinger ved livets slutt

– Det er de menneskelige relasjonene, ikke jobben, vi forteller om før vi dør, sier førsteamanuensis Oddgeir Synnes.


20. juni 2017

Professoropprykk for Kari Storstein Haug

Professoropprykk for Kari Storstein Haug

Kari Storstein Haug ved Senter for misjon og globale studier ble i tilsettingsutvalget 15. juni innvilget opprykk fra førsteamanuensis til professor innen fagfeltet missiologi.


15. juni 2017

Vil du forske på profesjonsutdanninger? 3 stipendiatstillinger i Bergen, Oslo og Stavanger

VID vitenskapelige høgskole har inntil tre ledige ph.d.-stipendiatstillinger med fokus på utdanningsrelatert forskning, og med relevans for VIDs utdanninger innenfor helse- og sosialfag, ledelse, diakoni og teologi.


12. mai 2017

fv: Tove Giske, Ann-Kristin Fjørtoft (s), Herdis Alvsvåg, Oddgeir Synnes, Eli Lea (s), Marte Bygstad-Landro (s), Tone Stikholmen (s), Hans Stifoss-Hanssen, Anne Austad. S = stipendiat.

Første framleggseminar for stipendiatane ved VID Bergen

Tirsdag 2. mai arrangerte vi det første framleggsseminaret for stipendiatar ved VID Bergen.


11. mai 2017

Kom mai, du skjønne, milde – og ingenting å lese?

Har du savnet å få tips om nye bøker i bibliotekets samlinger? Nå kan biblioteket igjen tilby ferske lister over nyinnkjøpte bøker. I tillegg tipser vi om noen utvalgte bøker hver måned, inklusive e-bøker.


9. mai 2017

VID satser på NFR-utlysninger innenfor kvinnehelse og helse- og velferdsutdanningene

VID satser på NFR-utlysninger innenfor kvinnehelse og helse- og velferdsutdanningene

VID har nylig sendt inn tre søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter ved helse- og velferdsutdanninger innenfor programmet HELSEVEL og ett prosjekt innenfor programmet KVINNEHELSE i Norges Forskningsråd.


5. mai 2017

Disputas om styrearbeid i reiselivsorganisasjoner

Disputas om styrearbeid i reiselivsorganisasjoner

Solveig Garnes, spesialbibliotekar ved VID Stavanger, disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger fredag 31. mars 2017.


7. april 2017

Tesfaye Hordofa Leta disputerte 10. mars

Tesfaye Hordofa Leta disputerte 10. mars

For 14 år siden kom Tesfaye Hordofa Leta som flyktning til Norge der har etter to år startet på bachelorgrad i sykepleie som han fullførte med glans.


29. mars 2017

Disputas om religiøs kunnskap i ungdomsarbeid

Disputas om religiøs kunnskap i ungdomsarbeid

20. mars 2017 forsvarte Øivind Holtedahl sin doktorgradsavhandling: Community, God from above and God from below: An Ethnographic Study of Religious Knowledge Practices in Two Youth Ministries in the Church of Norway.


21. mars 2017

Fantastisk nyhet å få, sier Kari Røykenes som gratuleres av Tove Giske.

VID tildelt 8 millioner til helserelatert utdanningsforskning

Norges forskningsråd har innvilget støtte til prosjektet Education for the future in a changing health landscape som prodekan og førsteamanuensis Kari Røykenes ved Fakultet for helsefag, har utviklet sammen med førstebibliotekar, Margrethe B. Søvik, ved VID Bergen.


17. mars 2017

Babak Asadi disputerte

Babak Asadi disputerte

Førsteamanuensis Babak Asadi disputerte 2 mars 2017 for graden philosophiae doctor. Han disputerte innen reproduktiv helse og biologi med avhandlingen The quality of cryopreserved ovarian tissue used for fertility preservation in pediatric and young adult cancer patients


15. mars 2017

Arnhild Leer-Helgesen er nummer to fra venstre.

Disputas om diakonal praksis i Bolivia

2. og 3. mars 2017 forsvarte Arnhild Leer-Helgesen sin doktoravhandling Negotiating Religion and Development: Diaconal Praxis in the Bolivian Andes ved VID Stavanger.


7. mars 2017

Fra venstre: Ph.d.-student Ebisse Gudeta, rektor Bruk Ayele, prorektor Daniel Fite, prorektor Bård Mæland.

Fornyet samarbeidsavtale med Mekane Yesus Seminary i Etiopia

I lys av dette langvarige samarbeidet VID har hatt med Mekane Yesus-kirkens seminar, denne kirkens store behov for kompetanse og kapasitetsbygging, og et ønske om å arbeide sammen for fremtiden, ble en ny samarbeidsavtalen i rammen av VID undertegnet og markert 3. mars 2017.


6. mars 2017

Fra venstre: Annette Leis-Peters, Kari Storstein Haug og Anja Nieuwenhuis

VID bak to Horizon 2020-søknader

VID sendte 2. februar avgårde to søknader til den store europeiske forskningssatsingen Horizon 2020 innenfor arbeidsprogrammet om samfunnsutfordringer,


9. februar 2017

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post