Nyheter

Fra kompetansehevingsprosjekt til bokprosjekt

Fra kompetansehevingsprosjekt til bokprosjekt

Boken

Boken "Den åpne barnehagen - et mangfoldig møtested" er utgitt på Fagbokforlaget