Nyheter

Bevaringsplan for arkiver fra misjon og diakoni

Bevaringsplan for arkiver fra misjon og diakoni

Bevaringsplan for arkiver fra misjon og diakoni

Avtale med Arkivverket

For å sikre bevaring av norske privatarkiver inngår Arkivverket avtaler med aktører som påtar seg å koordinere arbeidet med arkiver innenfor bestemte samfunnsområder. Dette er et ledd i Arkivverkets arbeid for å sikre helhetlig samfunnsdokumentasjon.

I juni 2019 inngikk Misjons- og diakoniarkivet en avtale med Arkivverket om å ta spesielt ansvar for historiske arkiv innen misjon og diakoni. MDA inngår med dette i nettverket for fylkeskoordinerende institusjoner og nasjonale bevaringsinstitusjoner for privatarkiv, og har forpliktet seg til å utarbeide og vedlikeholde en nasjonal bevaringsplan for arkiver knyttet til misjon og diakoni.

Bevaringsplan

Planarbeidet ble finansiert av Riksarkivarens tildelingsmidler, og er forankret i sektoren gjennom samarbeid med Misjonskirken Norge og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Planen tar sikte på å legge til rette for bevaring av et bredt utvalg arkiver fra sektoren, og forhindre at arkiver etter viktige aktører blir oversett.

Vi har ikke utarbeidet en komplett bestandsoversikt, men med utgangspunkt i Norges råd for misjon og evangelisering (NORME) og lederforumet Diakoniledermøte, har vi laget en oversikt over organisasjoner og aktører som er representative for sektoren. Her finnes store aktører som NLM, Normisjon og stiftelsen Diakonhjemmet, men også mindre aktører som Ungdom i oppdrag og Stiftelsen Kirkens Familievern.

Arkiv etter aktører innen misjon og diakoni oppbevares nå på mange ulike steder: i private arkivinstitusjoner som MDA og NLM-arkivet, i statsarkivene, i de kommunale arkivinstitusjonene og i museer. Mye materiale står fortsatt på hovedkontor og hos lokale sekretariat. Det kan være en utfordring i forhold til fukt, mugg, skadedyr, vann eller brann.

Misjons- og diakoniarkivet disponerer forskriftsmessige arkivmagasin og vi vil gjerne ta imot flere arkiver, også fra kristne kirker og organisasjoner generelt. Vi kan også påta oss ordnings- og katalogiseringsarbeid.

Les planen på VID:Open