Nyhet

Fusjonssamtaler med Diakonova kan fortsette

Den planlagte fusjonen mellom Høyskolen Diakonova og VID vitenskapelige høgskole kan nå bli en realitet, etter dom i voldgiftsretten.

Styreformann ved Diakonova Johnny Thorsen, rektor ved VID Ingunn Moser, styreformann ved VID Paul Erik Wirgenes og rektor ved Diakonova Kari Gran Bøe kan omsider starte fusjonssamtaler på nytt.

Styreformann ved Diakonova Johnny Thorsen, rektor ved VID Ingunn Moser, styreformann ved VID Paul Erik Wirgenes og rektor ved Diakonova Kari Gran Bøe kan omsider starte fusjonssamtaler på nytt.

Fornøyde rektorer

Fusjonsplanene som ble utarbeidet i 2016 la til grunn at de to høgskolene skulle fusjonere fra 1. januar 2017, og at de to stiftelsene Diakonova og Diakonhjemmet skulle følge etter og fusjonere senere i 2017. Voldgiftssaken om eierskapet til Lovisenberg Diakonale Sykehus medførte at fusjonsplanene ble satt på vent. Men nå kan høgskolefusjonen bli en realitet.

– Vi er veldig fornøyd med at voldgiftsretten delte vårt syn på saken vedrørende våre planer om en høgskolefusjon, og ser frem til å sette oss ned med VID for å ta opp igjen de gode samtalene og prosessene for å realisere intensjonen om en høgskolefusjon, sier Kari Gran Bøe, rektor/adm. dir i Diakonova.

Også rektor Ingunn Moser ved VID er lettet over at fusjons-samtalene kan komme i gang igjen.

– Vi er glade for at rettsdommen mener vi kan gå videre med forhandlingene om høyskolefusjon. Vi gleder oss til å komme i gang igjen med prosessene, sier Moser.

Stiftelsen Diakonissehuset får ikke kjøpsrett

Etter at fusjonsplanene mellom Høyskolen Diakonova og VID vitenskapelige høgskole, samt Stiftelsen Diakonova og Diakonhjemmet ble kjent i 2016 krevde Stiftelsen Diakonissehuset kjøpsrett til Stiftelsen Diakonova sin 50% eierandel av Lovisenberg Diakonale Sykehus. Kravet var basert på fortolkning og forståelse av et punkt i den aksjonæravtalen mellom partene som ble inngått for 25 år siden. Stiftelsen Diakonova var ikke enig med Diakonissehusets krav om kjøpsrett, og ønsket ikke å selge. Den påfølgende voldgiftssaken for å avklare Diakonissehusets krav om kjøpsrett medførte at fusjonsplanene ble utsatt.

Nå er saken avklart i voldgiftsretten. En rettskraftig dom fastslår enstemmig at en fusjon mellom Høyskolen Diakonova og VID vitenskapelige høgskole ikke utløser noen kjøpsrett for Diakonissehuset. Høyskolen Diakonova ønsker nå å ta opp igjen fusjonsforhandlingene med VID.

Ikke fusjon av stiftelsene

Flertallet i voldgiftsretten la til grunn at en fusjon mellom Stiftelsen Diakonova og Stiftelsen Det norske Diakonhjem ville utløse en kjøpsrett til sykehuset for Stiftelsen Diakonissehuset. Det er ikke ønskelig for Diakonova å avslutte sitt langvarige eierskap til Lovisenberg Diakonale Sykehus, derfor vil ikke intensjonen om også å fusjonere stiftelsene Diakonova og Det norske Diakonhjem realiseres. Stiftelsen Diakonova vil fortsette å eie halvparten av Lovisenberg Diakonale Sykehus, slik at sykehuset kan fortsette sitt gode arbeid uten endring av sine rammebetingelser.