Nyheter

Gjennomføring av lokale forhandlinger 2018

Gjennomføring av lokale forhandlinger 2018

Hvem søker jeg til når jeg er organisert?

Organiserte arbeidstakere fyller ut Kravskjema som sendes til tillitsvalgt for egen organisasjon, eller tillitsvalgte som tilhører den samme hovedsammenslutningen. Ditt forbund vil informere nærmere om hvilken tillitsvalgt som du skal sende ditt kravskjema til.

Dersom det ikke finnes tillitsvalgte som representerer egen organisasjon/hovedsammenslutning (som Akademikerne) kan man be andre tillitsvalgte om å bli ivaretatt av disse.

Dersom det skal fremmes krav om ny stillingskode skal det brukes skjema 2

Merk at kravet kun skal være på en side og uten vedlegg.

Hvem søker jeg til når jeg er uorganisert?

Det er arbeidsgiver som ivaretar uorganiserte arbeidstakere. Det vil si at uorganiserte arbeidstakere ikke bruker kravskjemaet.

Pottens størrelse

Pottens størrelse utgjør i år 1,9 % av lønnsmassen, kr 3.049.262,96.

Lokal lønnspolitikk

I første drøftingsmøte har partene blitt enige om prioriteringer i årets forhandlinger som ligger i høgskolens lokale lønnspolitikk, punkt 5.1.6. og 5.1.7 . Denne oppdaterte versjonen vil ila kort tid også ligge i personalhåndboken.

Personalpolitikken beskriver blant annet også gjennomføringen av lokale forhandlinger.